Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona unifica l’estètica dels nous elements de les terrasses de bars i restaurants 

Es tracta de les mampares, les tarimes, les jardineres i les estufes que la pandèmia ha obligat a col·locar per tal de garantir la distància i evitar la propagació de la COVID-19. Aquests criteris els hauran de complir aquells establiments que a partir d’ara sol·licitin la llicència per tenir terrassa o aquells que vulguin adquirir aquests nous elements; en cap cas s’aplicaran en caràcter retroactiu.

L’Ajuntament de Girona ha unificat l’estètica dels nous elements que s’han incorporat a les terrasses de bars i restaurants de la ciutat per tal d’evitar la propagació de la COVID-19. Es tracta de les mampares, les tarimes, les jardineres i les estufes que fins ara no estaven regulades a les ordenances en l’àmbit estètic i que ara des del consistori s’ha determinat quines característiques han de tenir i com han de ser per tal d’homogeneïtzar els elements de la via pública. Aquests criteris els hauran de complir aquells establiments que a partir d’ara sol·licitin la llicència per tenir terrassa; així com aquells locals que vulguin adquirir aquests nous elements. En cap cas, la normativa s’aplicarà en caràcter retroactiu.  

“És important garantir una continuïtat en la imatge de la via pública, que tinguem uns criteris definits sobre com han de ser les terrasses de bars i restaurants de tota la ciutat. Ara que amb la pandèmia hem ampliat els espais destinats a aquests usos, i que s’ha convertit en una necessitat per al sector, creiem que cal marcar el marc estètic de cara al futur”, ha afirmat el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí. 

Les mampares han de ser rígides, transparents, amb rodes i d’una alçada entre 1,60 i 1,80 metres. Només es poden instal·lar en dos laterals de la terrassa; excepte aquelles que estan situades sobre la calçada que poden instal·lar-les en tres laterals. En el cas que tingui incorporada una jardinera, aquesta ha de contenir plantes naturals i vives. La col·locació de les mampares té la finalitat de limitar l’espai d’ocupació de la terrassa, no de tancar l’espai, ja que en tot moment s’ha de garantir la circulació d’aire a la terrassa.

Pel que fa a les tarimes, aquestes han de ser de colors marronosos foscos i de fusta, composite o similar amb tractament antilliscant. No es poden instal·lar sobre la vorera, però sí a la calçada per evitar problemes d’accessibilitat; tanmateix, no es poden col·locar al Barri Vell. Les tarimes poden tenir una barana metàl·lica, jardineres o mampares.

Per una millor neteja i sobretot per deixar lliure la circulació de l’aigua de la pluja per sota la tarima, s’han de col·locar peces metàl·liques a la part inferior perquè la plataforma quedi elevada. A més, perquè la tarima encaixi amb la vorera s’ha de col·locar una peça metàl·lica entre ambdues. El titular de la llicència és el responsable de mantenir neta la terrassa i, en concret, l’espai de sota la tarima.

Les jardineres han de ser de ferro corten, de 60 cm d’alçada amb una religa galva i amb dues rodes, excepte si estan integrades a les mampares rígides. La vegetació que s’hi planti ha de ser natural i s’ha de mantenir.

Per últim, les estufes poden ser de gas propà o elèctriques, i només es poden col·locar d’octubre a abril. El color ha d’harmonitzar amb el disseny dels elements que configuren la terrassa. 

El consistori ha recollit tota la informació al web municipal, dins l’apartat d’activitats econòmiques. Allà s’hi poden trobar els models dels diferents elements i totes les característiques que han de complir

Nous elements i mobiliari provisionals a les terrasses
Ocupació de via pública, terrasses i rètols
Tornar