Header: Coronavirus

Coronavirus

Menú de Mesures de suport a treballadors | Coronavirus

Mesures de suport a les persones treballadores

 

Suport econòmic | Treballadors | Coronavirus

Suport econòmic

Millores en les condicions de cobrament de la prestació de desocupació de les persones treballadores afectades per un ERTO

Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Govern d’Espanya

Les persones treballadores afectades per un ERTO cobraran la prestació d’atur sense que sigui descomptat el període acumulat pel dret a la prestació. Les persones treballadores afectades per un ERTO que no hagin generat el mínim treballat per tenir-ne dret, tindran tret a cobrar la prestació.
Més informació

Subsidi per treballadores de la llar afectades pel cessament o reducció de l’activitat

Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Govern d’Espanya

Subsidi per a treballadores de la llar que acreditin la pèrdua total o parcial de l’activitat, equivalent al 70% de la base reguladora en el cas de perèdua d’activitat total (o de la part proporcional en cas de reducció de jornada).
Més informació

Subsidi per a treballadors/es temporal a qui finalitzi el seu contracte i no tinguin dret a prestació d’atur

Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Govern d’Espanya

Subsidi d’atura per treballadores temporals que no hagin cotitzat el temps suficinet per accedir a una prestació per desocupació per import del 80% de l’IPREM (430€) durant un mes.
Més informació

Dret d’adaptació de l’horari i/o reducció de jornada laboral per la cura de persones

Organisme: Servei Públic d’Ocupació Estatal. Govern d’Espanya

Es promou l’adaptació de l’horari i/o reducció de la jornada laboral fins al 100% per a la cura de persones.
Més informació