Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2019-2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

Publicació de la resolució de la convocatòria 2019-2020

Resolució i justificació

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació

El termini per justificar la subvenció rebuda es correspon amb el mateix termini de sol·licitud. Es podran presentar sol·licituds fins al 10 de setembre de 2020. 

La documentació que caldrà presentar són les factures presentades en el moment de la sol·licitud i els arguments exposats per a la justificació, si s’escau.

Tràmit d'acceptació
Resolució de la convocatòria - 2019-2020
Tràmit de justificació

Tornar