Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts al manteniment de l'ocupació "Girona Actua (+)"

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L'Ajuntament de Girona destinarà un pressupost de 250.000 € dirigit als autònoms/es individuals i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat en un 50% per l’FSE

Justificació

Termini de justificació

Els terminis per aportar la documentació justificativa, requerida a la base 24 de les bases reguladores són els següents:

  • Línia 1
    Termini de 2 mesos a comptar a partir de la data de notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció.
  • Línia 2
    Termini de 2 mesos des de la data de finalització del període subvencionable. En el cas que aquest termini s'hagi exhaurit amb anterioritat a la resolució d'atorgament de la subvenció, el termini per a la justificació serà de 2 mesos a partir de la data de notificació d'aquesta resolució. En cas de baixa definitiva de la persona contractada durant el període subvencionable, el termini de 2 mesos es comptarà a partir de la data de baixa a la Seguretat Social.

En el cas que aquests terminis s’hagin exhaurit amb anterioritat a la resolució d’atorgament de la subvenció, el termini per a la justificació serà de 2 mesos a partir de la data de notificació d’aquesta resolució.

Tràmit de justificació

Tornar