Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Ajuts "Girona Actua (+)"

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L'Ajuntament de Girona destinarà un pressupost de 250.000 € dirigit als autònoms/es individuals i a les microempreses, entitats i autònoms/es que ocupen fins a 10 treballadors/ores per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Bases aprovades definitivament. El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria que es publicarà properament.

Aquesta subvenció tindrà dues línies:

 • Línia 1 de subvencions: autònoms/es que no ocupen treballadors/ores
 • Línia 2 de subvencions: microempreses, entitats i autònoms/es amb plantilles de fins a 10 treballadors/es

Bases i convocatòria

Objecte

Aquests ajuts tenen com a objectiu contribuir al manteniment de l’ocupació de totes aquelles activitats empresarials que s’han vist afectades per l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Es pretén, d’una banda, donar suport al teixit econòmic local per a la continuïtat de la seva activitat i, de l’altra, evitar l’entrada a l’atur de persones que, amb anterioritat a aquesta crisi sanitària, es trobaven en situació d’ocupació.

Destinataris/àries

Poden sol·licitar les subvencions a què fan referència aquestes bases empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre que compleixin els següents requisits:


Línia 1. Subvencions dirigides als autònoms/es individuals que no ocupen treballadors/ores

Persones treballadores autònomes que no ocupen treballadors/ores, que compleixin els següents requisits:

 • Amb alta al Règim Especial de Treball Autònom (RETA), com a empresari/ària individual, amb anterioritat al dia 14 de març de 2020.
 • Amb domicili fiscal al municipi de Girona amb anterioritat al dia 14 de març de 2020.
 • Que siguin titulars de negocis que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • Que obligatòriament hagin hagut de romandre tancats a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
  • Que, tot i no estar obligats/des a tancar temporalment, han hagut de cessar l’activitat.
  • Que hagin causat baixa temporal de l’activitat.
  • Que hagin patit una disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%, durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019.

Serà imprescindible acreditar el manteniment de l’alta al RETA en el termini de 6 mesos posteriors a l’atorgament de l’ajut.

 


Línia 2. Subvencions dirigides a les microempreses, entitats i autònoms/es amb plantilles de fins a 10 treballadors/es

Microempreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre que a data de 29 de febrer de 2020 comptessin amb una plantilla de fins a 10 treballadors/ores; amb domicili fiscal, delegació o centre de treball ubicat al municipi de Girona, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Que hagin sol·licitat un ERTO per motiu de causa major, a partir del dia 14 de març de 2020, i que aquest s’hagi resolt favorablement.
 • Que s’hagin vist obligades a aturar temporalment l’activitat, a partir de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Que, tot i no estar obligats/des a tancar temporalment, han hagut de cessar l’activitat.
 • Que hagin patit una disminució de la facturació de, com a mínim, un 50%, durant els mesos transcorreguts entre l’entrada en vigor de l’estat d’alarma i l’inici de la fase 0 de desescalada, respecte al mateix període de l’any 2019.
 

Infografia informativa de la Línia 1
Infografia informativa de la Línia 2
Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 140 del 22-07-2020
Aprovació definitiva de les bases al BOP núm. 209 del 3-10-2020

Tornar