Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Ja han sortit publicades les bases del Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2016

El termini de presentació dels treballs és del 5 al 9 de setembre de 2016, a l'Àrea de Cultura.

Podran participar al Concurs de cartells de les Fires de Sant Narcís 2016 totes les persones físiques que estiguin empadronades a la ciutat de Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys o que acreditin la seva vinculació artística i/o professional amb la ciutat; o col·lectius que estiguin formats per un mínim del 50% de persones empadronades a Girona o que acreditin la seva vinculació artística i/o professional amb la ciutat, també amb una antiguitat mínima de 3 anys; o estudis gràfics que tinguin la seu social a Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys.

No s’hi podran presentar els qui hagin rebut aquest mateix encàrrec amb anterioritat, ja sigui a nivell individual o bé per formar part d'un col·lectiu. Només es podrà presentar una obra a concurs.

El cartell guanyador obtindrà un premi de 1.000 €, subjecte a tributació de l' IRPF.

Característiques de les obres:

Original: S’ha de presentar en format vertical, de 70 x 100 cm, en suport rígid (cartró ploma) i en suport digital (vectorial o TIFF sense compressió). El cartell requerirà la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles, etc.).

Estil i tècnica: lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones torretes, programa de mà, banderoles).

El cartell haurà d’incloure el següent text :

FIRES DE SANT NARCÍS
Girona , 28 d’octubre al 6 de novembre de 2016

Presentació de les obres:

El termini de presentació dels treballs s'iniciarà un cop finalitzat el període d'exposició al públic d'aquestes bases i finalitzarà el 9 de setembre de 2016.

Els treballs es presentaran a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, 1 (2a. planta, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h). Telèfon d’informació 972 419 402.

Els treballs no podran anar signats i s’hauran de presentar sota un lema, i en el moment de la presentació s’haurà d’entregar un sobre tancat amb lema, que inclogui les dades identificatives de l’autor (nom i cognoms, NIF, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte), així com una breu explicació del contingut i criteri adoptat en un màxim d’un foli d’extensió, tot adjuntant el seu currículum artístic complert.

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.