Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de maig del 2020

El Ple va tenir lloc el dia 11 de maig del 2020

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de maig del 2020. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans que res, tots els grups municipals van fer un minut de silenci en honor a les persones que han estat víctimes del COVID-19 i les seves famílies. Un cop aprovades les actes anteriors, es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa de Territori s’havia de debatre el punt 4, relatiu a prorrogar la suspensió adoptada per acord de Ple del dia 8 d'abril de 2019 i aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 71 - PA 53 Santa Coloma - Fecsa, però es va deixar sobre la taula per reprendre’l en plens posteriors.

Pel que fa a la Comissió Informativa de Drets de les Persones, anaven al ple els punts 5 (Aprovació definitiva del Projecte de Modificació de la forma d'execució -per passar de concessió de serveis a contracte de serveis, però mantenint la forma de gestió indirecta- i de l'actualització d'espais del Servei Públic Municipal de Cinema en Versió Original "Cinema Truffaut"; així com de la Modificació del Reglament d'aquest Servei) i 6. Tots dos punts es van aprovar per unanimitat. 

Seguidament es va debatre els cinc punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El primer punt, el punt 7, tractava sobre l'informe dels serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona de 25 d'abril de 2019 per a la immatriculació i agrupació de finques registrals que configuren la finca situada a la plaça Jaume Vicens Vives, número 3, la qual es troba edificada en 3 plantes soterrani, destinades a aparcament de vehicles, a efectes notarials i registrals. Definició de conjunt immobiliari, declaració obra nova i divisió horitzontal. Aquest punt es va aprovar per 9 vots a favor (JuntsxCat) i 18 abstencions (Guanyem Girona, PSC, ERC i C’s).

A continuació es va debatre els punts 8 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -restauració de la portalada de la Casa de Cultura, situada a la plaça Hospital 6-); 9 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal –rebaix de paviments de la finca situada al carrer Bonaventura Carreras Peralta 4-); 10 (Modificació i aprovació de les bases per la convocatòria de beques ajudes d'allotjament a les residències de Girona i Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.L. pel curs acadèmic 2020-2021) i 11 (Declarar complimentat el requeriment a la societat Pàrking Plaça Catalunya S.A., concessionària de l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcava, per la inspecció reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça que donen accés a l'aparcament soterrani). Els punts 8 i 11 es van aprovar per unanimitat. Pel que fa al punt 9, aquest es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i C’s) i 6 abstencions (Guanyem Girona). Finalment, el punt 10 es va aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat i Guanyem Girona), 4 abstencions (ERC) i 8 en contra (PSC i C’s).

El portaveu de Cs, Daniel Pamplona, va explicar en nom del seu grup que votaven en contra en aquest punt perquè creien que “la intenció del govern és que l’empresa Siresa passi d’una societat anònima a una societat limitada” i consideraven que en aquest contracte s’havien alterat els plecs de condicions, a banda de no vetllar per l’interès públic. A més, Pamplona va mostrar el seu desacord amb el fet que “es deixi al criteri de l’empresa concessionària la competència d’atorgar les beques en cas de renúncia i la necessitat de reintegrament de l’import econòmic al qual no s’hagi donat ús”. 

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va explicar en nom del seu grup que votaven en contra en aquest punt, pel qual ja havien mostrat et seu desacord tant en les formes com en el contingut, perquè “ja fa temps que ens arriben queixes de famílies en relació amb aquestes beques per manca d’informació i de difusió” i perquè “el contracte estableix que l’empresa pugui repartir un servei públic entre els seus clients”. 

Per acabar es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. Primer, aquelles presentades per les entitats ciutadanes. En aquest sentit hi va haver una única i primera moció, presentada per l'Associació de veïns i veïnes del barri vell per a la regulació dels habitatges destinats a ús turístic. Aquesta moció la va defensar la membre de l’associació Begonya Pelegrín i es va aprovar per 16 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i ERC) i 10 en contra (JuntsxCat i C’s).

La resta de mocions provenien dels grups municipal. La segona (per a la reducció de la precarietat digital a la ciutat de Girona) la va presentar el grup municipal PSC-CP i la va defensar la regidora Mònica Ferrer. Aquesta moció es va aprovar per unanimirat.

Pel que fa a la tercera moció, que va presentar el grup el grup municipal Guanyem Girona per a l'impuls d'un tanatori públic i comarcal al nord de la ciutat, es va aprovar per 12 vots a favor (Guanyem Girona i PSC), 12 abstencions (JuntsxCat i ERC)  i 2 en contra (C’s). La moció la va defensar la regidora del grup Laia Pèlach.

La quarta moció (aprovar una ajuda complementària de 300€ als autònoms empadronats a Girona) la va presentar C’s i, en aquest cas, la va defensar el portaveu del grup, Daniel Pamplona. La moció es va aprovar per 2 vots a favor (C’s) i 24 abstencions (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC).

La cinquena i última moció la va presentar el grup municipal d'ERC-AM per a la
creació d'una taula de ciutat per fer front a la crisi de la covid-19, la va defensar el portaveu del grup, Quim Ayats, i es va aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer en el vídeo adjunt.
 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.