Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Concurs per seleccionar projectes de creacions artístiques comunitàries a l'espai públic en diferents barris de Girona

Des del Projecte d'Especialització i Competivitat Territorial d'Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial s'ha convocat aquest concurs i el divendres 31 de gener, a les 19 h, es farà una sessió informativa de la convocatòria, a la Sala Polivalent del Centre Cultural La Mercè.

És una aposta per dinamitzar l’ús dels espais urbans de manera col·lectiva a partir de diversos llenguatges artístics i generar interès per les pràctiques culturals.

ls projectes que es presentin han de reflectir la implicació i relació amb el territori. 

Les empreses, professionals o associacions que guanyin el concurs seran contractades per realitzar els projectes.

El servei contractat es basarà en la dinamització sociocultural a través de la cocreació. L'objectiu és construir de forma col·laborativa una producció artística de qualitat amb la comunitat del barri.

Per executar els projectes es disposarà d'un pressupost de 8.963,15 € (sense IVA). El pressupost inclou totes les despeses per realitzar la creació artística (honoraris, materials i elements tècnics necessaris).

Aquest divendres 31 de gener a les 19 h se celebrarà una sessió informativa de la convocatòria, a la Sala Polivalent del Centre Cultural La Mercè. 

Us recordem que l’Oficina de Foment de les Arts està oberta per atendre les vostres consultes, ens podeu contactar per telèfon al 972 419 008. 

Trobareu totes les clàusules i els detalls en el text íntegre del plec a:

Plecs de clàusules
Sessió informativa
Tornar