Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari presencial de maig del 2023

El Ple va tenir lloc el dia 8 de maig del 2023

Dilluns dia 8 de maig va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març del 2023. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona.

“El nombre de persones registrades a l’atur el mes d'abril de 2023 era de 4.530 persones. Això representa una disminució d’un 41,54% respecte l'abril del 2013, quan es van assolir les xifres més altes d'atur. Sobre les persones afiliades a la seguretat social, hi ha hagut un augment interanual del 2,17% entre el febrer del 2022 i el febrer del 2023, i és de nou la xifra més alta dels mesos de febrer dels darrers 10 anys”, va afirmar l’alcaldessa. 

Acte seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

Dins la Comissió Informativa d’Alcaldia, es va aprovar per majoria absoluta amb 19 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona) el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació de pagament a la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, com a conseqüència de l'ús subvencionat de l'Auditori de Girona per part de diferents centres educatius.

Per unanimitat es va aprovar el nomenament de l’arxiver i historiador Joan Boadas i Raset com a cronista oficial de la ciutat de Girona.

Per majoria absoluta amb 19 vots a favor i 6 abstencions es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació de pagament a Tradia Telecom, SAU, com a conseqüència de la revisió d'ofici de contracte verbal dels serveis de transport i difusió d'una senyal de radiodifusió sonora en freqüència modulada en l'àmbit del municipi de Girona entre el 21 de febrer del 2022 i el 3 de maig del 2022. 

Pel que fa a la Comissió Informativa de Territori, es va aprovar per unanimitat resoldre, de mutu acord, el contracte establert amb CEGISA, per a la construcció, gestió i explotació del Cementiri Nou de Girona. 

De la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre quatre punts. Per unanimitat es van aprovar dues qüestions: la modificació pressupostària de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al Romanent de Tresoreria 2022 i la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal a la instal·lació de climatització en despatxos i laboratoris de la façana sud de l'escola Politècnica superior P-1 situada al carrer Maria Aurèlia Capmany 61).

Per majoria absoluta amb 20 vots a favor (Jxcat, Guanyem Girona, Esquerra i el regidor no adscrit) i 5 abstencions (PSC) es va aprovar la modificació pressupostària de crèdit extraordinari per la realització d'unes obres al Consorci centre d'acolliment i serveis socials la Sopa i transferència de capital a la Fundació Museu del Cinema.

Per últim, en la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, es va aprovar inicialment per unanimitat la constitució i cessió gratuïta d'un dret de superfície a favor de l'Institut Català del Sòl per un termini de 75 anys sobre el sòl i el subsòl de tres finques de propietat de l'Ajuntament de Girona, integrades dins el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, situades al Pla de Baix de Domeny –carrer riera Bullidors de Girona. 

I per majoria absoluta amb 19 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona) es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit fruit de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar a l'Agència Catalana de Turisme el cost de les despeses derivades de l'assistència a la Fira IMEX 2019 i de l'assistència a la Fira IBTM edicions 2019 i 2020. 

Just després es va debatre una proposta urgent: autoritzar a la societat íntegrament municipal Transport Municipal del Gironès l’operació de crèdit a llarg termini per un import de 512.000 euros per finançar les operacions previstes per a l’exercici 2023 dels autobusos, aparcaments i la Girocleta. El punt va ser aprovat per unanimitat. 

Sense mocions ni precs ni preguntes, els regidors i regidores dels grups municipals es van acomiadar en l’últim ple d’aquest mandat. L’alcaldessa va cloure el Ple a les 18.47 h. 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.