Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari presencial d’abril del 2022

El Ple va tenir lloc el dia 11 d’abril del 2022.

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes d’abril del 2022. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va llegir una declaració institucional de l’Ajuntament sobre el dret a l’acompanyament afectiu per lluitar contra la soledat no desitjada, i va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona. Tot seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es va debatre al ple l’únic punt de la Comissió Informativa d’Alcaldia, el punt 4, sobre l’aprovació del conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona. Aquest punt es va aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs), 1 abstenció (regidor no adscrit) i 12 en contra (Guanyem Girona i PSC).

El regidor Juan Antonio Balbín, en nom del grup municipal del PSC, va explicar que es reiteren en els arguments ja exposats anteriorment argumentant, entre d’altres, que “aquesta delegació suposa situar les decisions urbanístiques fora d’aquest ajuntament i perdre el control sobre decisions importants”. A més, va dir Balbín, “la dotació administrativa del Consell Comarcal és molt inferior a la de l’Ajuntament, i es podria incorporar personal temporal o subcontractar empreses”.

En el cas de la regidora Cristina Andreu, aquesta també es va remetre als motius ja explicats amb anterioritat per argumentar el vot negatiu del seu grup municipal, Guanyem Girona. “En primer lloc ens sembla poc raonable i de cert desprestigi que Girona, que exerceix de capital de comarca, delegui competències d’urbanisme. A més, el Consell, amb la plantilla actual, no pot fer front al conveni. Finalment, cal tenir en compte que els tècnics del Consell segurament no tenen coneixement acumulat i exigirà feina de fiscalització per part dels tècnics municipals”, va dir Andreu. “S’hauria pogut fer una redimensió de l’Àrea per afrontar-ho”, va afegir la regidora.  

Seguidament, es van debatre els dos punts de la Comissió Informativa de Territori. El punt 5 (aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit amb el Consorci per al condicionament i la gestió del complex de tractament de residus de Solius), es va aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs), 6 abstencions (Guanyem Girona) i 7 en contra (PSC i el regidor no adscrit). 

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va explicar en nom del seu grup que “tornem a votar en contra per ser coherents amb la votació inicial, en què s’hi sumen 100.000 euros més, i que el punt és fruit d’una mala gestió i manca de planificació”.

En el cas del punt 6 (Ratificar l'establiment del servei públic d'aparcament a Girona, aprovar inicialment la Memòria justificativa i el Reglament del servei, la forma de gestió directa a través de societat mercantil municipal del servei públic d'aparcament en els tres aparcaments ubicats al carrer Emili Grahit, a les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i a la plaça del Pallol, la pròrroga de la vigència de TMG i aprovar inicialment els estatuts de TMG), aquest es va aprovar per 26 vots a favor favor (JuntsxCat, ERC, Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit)  i 1 abstenció (Cs).

En el cas de la Comissió Informativa de Drets de les Persones, es van debatre dos punts, el punt 7 (aprovació definitiva de les bases de la Beca Joaquim Franch), i el punt 8 (Esmenar l'error material existent en l'acord de Ple de data 20 de desembre de 2021 número 2021000325 del reconeixement extrajudicial de crèdit d'obligacions a favor de l'Escola de Música del Gironès per la prestació del servei d'Educació Musical des del curs 2012-2013 al 2020-2021 –inclosos-, en el sentit de modificar el NIF de l'Escola de Música del Gironès), que tots dos es van aprovar per unanimitat. 

També es van aprovar per unanimitat els dos primers punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, tant el punt 9 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -reforma de cuina, bany, substitució de paviment i instal·lació de terra radiant- a l'habitatge situat al carrer Mare de Déu de Fàtima 5) com el punt 10 (Aprovació inicial de la liquidació del contracte corresponent a la concessió dels aparcaments de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i carrer Emili Grahit a favor de l'empresa Aparcament de Girona 2003 S.L.). Mentre que l’últim punt de la comissió, el punt 11, sobre l’aprovació d'una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit al pressupost de l'exercici 2022 amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2021, aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit).

Finalment, es van debatre tres propostes urgents. La primera, per retrotraure les actuacions realitzades que s'han dut a terme a l'expedient de Modificació puntual del Pla General núm. 77 per a l'ajust puntual de les alineacions de diversos carrers consolidats al tràmit d'informació pública, aquesta proposta es va aprovar per 26 vots a favor (JuntsxCat, ERC, Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit)  i 1 abstenció (Cs). La segona proposta, sobre la modificació dels acords del ple per suprimir la tipologia de regidor/a amb dedicació mínima de 16 h/setmanals i d’incrementar en una plaça de regidor/a portaveu amb dedicació mínima de 25 h/setmanals, aquesta proposta es va aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs), 1 abstencions (regidor no adscrit) i 12 en contra (Guanyem Girona i PSC). 

La regidora del grup municipal del PSC, Bea Esporrín, va explicar el vot negatiu del grup, per aquest punt i pel següent, titllant la proposta de “despropòsit”. Esporrín va dir que “no compartim la forma en què s’ha incorporat aquest punt, convertint els plens en un circ i creant una mala reputació de la política entre la ciutadania”. També va denunciar que no s’havien previst possibles sobrecostos i que no s’havia avisat l’oposició amb prou antelació.

La tercera proposta urgent tractava sobre la modificació dels acords del ple en el sentit de disminuir en una plaça el nombre de tècnics dels grups municipals autoritzats a mitja jornada i incrementar en una plaça el nombre d’auxiliars administratius, i es va aprovar per 14 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 13 en contra (Guanyem Girona, PSC i regidor no adscrit).

El regidor no adscrit Daniel Pamplona va explicar el seu vot negatiu argumentant que, segons creia, s’havien augmentat les hores de la nova plaça d’auxiliar perquè, malgrat la reducció del càrrec, seguís cobrant de forma camuflada el mateix que un tècnic. “El que està passant és que el cartipàs inicial s’amplia a favor d’aquest nou grup, i demostra que hi ha un interès polític de Junts per Catalunya amb Ciutadans”, va dir Pamplona. 

Per la seva banda, el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va denunciar “un acord polític del govern amb Ciutadans, que sembla que volen seguir tirant endavant”. Salellas va dir que “la proposta consisteix en que es donen més hores de feina i assessoria a Ciutadans, gràcies a un acord polític de cartipàs que no han negociat amb cap grup”.

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre les quatre mocions que anaven al Ple. La primera era una moció d’entitats ciutadanes que, amb motiu de l'1 de maig, l'ADAC va presentar sobre el reconeixement de la ciutat a la lluita obrera en la història de Girona promoguda per la comissió popular Els setze d'Els Químics. Aquesta moció la va defensar el representant de la comissió d’Els Químics Ramon Llorente, i es va aprovar per unanimitat. 

A continuació es van debatre les mocions presentades pels grups municipals. La primera, presentada pel grup municipal del PSC i defensada per la seva portaveu, Sílvia Paneque, per al Campus de salut i nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, aquesta moció es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 en contra (JuntsxCat i ERC). 

La segona, que en aquest cas va presentar el grup Guanyem Girona i que va defensar la regidora del grup Cristina Andreu per a la mobilització de solars i parcel·les urbanes no ocupades de titularitat pública i privada a la ciutat de Girona, aquesta moció es va desestimar per 15 vots en contra (JuntsxCat, ERC, Cs i el regidor no adscrit), 6 abstencions (PSC) i 6 a favor (Guanyem Girona). 

I la tercera i última moció de grups municipals, per rebutjar el transfuguisme com a pràctica de corrupció política que dinamita l'estabilitat democràtica de les corporacions locals, la va presentar el grup municipal de Cs i la va defensar la portaveu del grup, Miriam Pujola. Aquesta moció es va aprovar per 1 vot a favor (Cs) 25 abstencions (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i el regidor no adscrit).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.
 

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.