Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2022

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona signa un acord de custòdia fluvial per garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema aquàtic del municipi

A través d’aquest conveni, l’Agència Catalana de l’Aigua, La Sorellona, el Consorci del Ter i el consistori gironí formalitzen la seva col·laboració per recuperar i millorar els valors naturals dels rius de la ciutat.

L’Ajuntament de Girona, l’Agència Catalana de l’Aigua, La Sorellona i el Consorci del Ter han signat un acord de custòdia fluvial amb l’objectiu de garantir la protecció i desenvolupament de l'ecosistema aquàtic dels rius del municipi. Es tracta d’una declaració d’intencions dels quatre organismes, que es comprometen a recuperar i millorar els valors naturals del Ter, de l’Onyar, del Galligants i del Güell al seu pas per la ciutat, i a avaluar i fer seguiment de les accions proposades.

La durada de l’acord prevista inicialment és de quatre anys (2021-2024), i estableix cinc objectius diferents relacionats amb la conservació i manteniment del territori, i amb la difusió i educació ambiental.

En primer lloc, l’acord planteja recuperar la connectivitat dels trams de riu en custòdia, tot eliminant o disminuint l’impacte de les barreres existents i unint, al mateix temps, el canal fluvial i les riberes. D’aquesta manera es facilitaria la connexió entre poblacions de fauna existents i es milloraria la qualitat estructural dels rius. Un segon objectiu és el de recuperar, millorar i conservar la biodiversitat i els hàbitats fluvials del territori, com la conservació de poblacions de fauna amenaçades o sensibles, o el control d’espècies exòtiques invasores. En tercer lloc, l’acord preveu fer un seguiment i monitoratge del medi natural, de la dinàmica de la llera i la morfologia fluvial, i de les actuacions que es duran a terme, especialment dels peixos autòctons d’aquest tram fluvial.

Finalment, les entitats signants també es comprometen a vetllar per sensibilitzar la població en qüestions ambientals. Per això promouran el coneixement i l’interès general de les persones cap als hàbitats fluvials, divulgant el valor natural, paisatgístic i patrimonial dels rius; i fomentaran la conservació del territori de forma activa entre la ciutadania, generant un sentiment de pertinença i coresponsabilitat a través del voluntariat ambiental.

Tot i que les diverses accions definides al document són actuacions que cada una de les entitats ja està duent a terme des de fa anys de forma separada, amb la firma de l’acord de custòdia fluvial les organitzacions formalitzen la seva col·laboració i creen una taula tècnica que pot generar sinèrgies positives.

“Estem davant un canvi en el model de gestió dels rius, que volem que sigui pensant molt més en protegir els elements naturals i la biodiversitat, que passa a ser prioritari. Amb aquest acord el que aconseguim és integrar totes les accions que ja estem fent en aquest sentit, de manera que podrem ser més eficients i ambiciosos per aconseguir l’objectiu de potenciar els valors naturals dels nostres rius”, ha destacat el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona i president del Consorci del Ter, Martí Terés. 

El conveni preveu que l’àmbit d’actuació correspongui a l’espai de domini públic hidràulic tant del terme municipal de Girona com de les zones limítrofes on el riu queda partit en dos municipis. Seria el cas de les riberes dreta i esquerra del Ter, on el riu limita amb Salt i Sarrià de Ter, i de la ribera esquerra del Güell, on hi ha el límit amb Vilablareix. D’aquesta manera, es pretén uniformitzar la gestió del tram fluvial a les dues riberes.

A més, la intenció és que amb la signatura del conveni es pugui fer una gestió integrada dels territoris proposats i de les zones del voltant, on existeixen altres acords de custòdia amb propietaris privats o parcel·les municipals.

En aquest sentit, la implicació dels quatre organismes és transcendental per garantir una bona protecció de l'ecosistema aquàtic proper. En primer lloc, per la magnitud de la zona que cal custodiar; en segon lloc, per la importància territorial d’aquests rius i, finalment, per l’existència d’altres convenis de custòdia en zones adjacents. L’avaluació del compliment del programa d’acció es plasmarà en un informe de seguiment que es presentarà anualment, segons estableix el conveni.

El finançament per desenvolupar els objectius previstos anirà a compte de les entitats signants, i no hauria de suposar obligacions de despesa addicionals. Així, diverses actuacions de conservació i divulgació estan ja incloses dins de projectes que es troben en marxa; altres actuacions seran finançades amb fons ja reservats, o seran duts a terme amb mitjans propis per part de l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter o La Sorellona, i finalment, per a certes actuacions caldrà cercar fonts de finançament específiques per fer-les viables, com la restauració ecològica de riberes fluvials, o actuacions estratègiques de conservació de la biodiversitat, entre altres.

El planejament hidràulic i els ecosistemes aquàtics urbans i naturals són elements d’especial importància a Girona, a causa de la confluència dels rius Ter, Onyar, Güell i Galligants dins la ciutat.

L’Associació La Sorellona, el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Girona fa anys que treballen conjuntament realitzant accions per millorar l’entorn fluvial dels rius, sempre sota el control de l’Agència Catalana de l’Aigua com a organisme competent en matèria de gestió i administració del domini públic de les conques internes de Catalunya. Algunes de les actuacions habituals són podes i esbrossades, tala i arrencada d’espècies vegetals al·lòctones, eliminació de restes vegetals mitjançant trituració o la neteja de residus.

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.