Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual d’agost del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 27 de juliol del 2021

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes d’agost del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans que res, Madrenas va llegir una declaració institucional de tots els grups municipals del consistori per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la perruqueria, barberia i estètica. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al ple els tres punts de la Comissió Informativa d’Alcaldia. Tant el punt 4, sobre l’aprovació les bases específiques reguladores de les subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a col·laborar en el transport adaptat de la ciutat de Girona, com el punt 5, sobre l'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català del Sòl, pel desenvolupament d'habitatge amb protecció oficial al municipi de Girona, es van aprovar per unanimitat.

El punt 6, en canvi, sobre declarar el municipi de Girona com a àrea amb mercat d'habitatge tens, es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC), 7 abstencions (Guanyem Girona i 1 vot de Cs) i 1 en contra (1 vot de Cs).


El punt següent, de la Comissió Informativa de de Territori, va ser el punt 7 (Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació del servei de recollida i centre d'acollida d'animals de companyia a favor del Consell Comarcal del Gironès), que es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC i un vot de Cs), 1 abstenció (un vot de Cs) i 6 en contra i 6 en contra (PSC). 

La portaveu del grup del PSC, Sílvia Paneque, va ser qui va argumentar el vot negatiu del seu grup. Paneque va denunciar “la poca predisposició de l’equip de govern, que es van tancar en banda amb la ubicació i que va presentar un informe dels serveis urbanístics que deia que l’espai ja naixia infradimensionat”. Paneque també va mostrar la disconformitat del grup amb el fet que “respecte la proposta anterior pràcticament no s’hi han fet canvis” o que “no s’ha demanat l’opinió veïnal”. “Hi ha hagut manca d’interlocució, i això ens fa votar en contra de la proposta”, va concloure Paneque.

Seguidament es va debatre el punt 8, corresponent a la Comissió Informativa de Drets de les Persones. Aquest punt, sobre l’aprovació de l'adhesió de La Marfà - Centre de Creació Musical a la Xarxaprod - Xarxa d'espais de producció i creació de Catalunya,  es va aprovar per unanimitat.

Finalment, en l’àmbit de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior es van dur al ple cinc punts. El punt 9 (aprovar la denominació d'espais públics), el punt 12 (aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic) i el punt 13 (aprovació de les festes locals per a l'any 2022) es van aprovar per unanimitat. El punt 10 (resolució de les al·legacions i aprovació definitiva del Reglament de Teletreball) es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (Guanyem Girona), mentre que el punt 11 (aprovació suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2020) es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC i Cs).

Abans de passar a altres qüestions, es van debatre tres de les quatre mocions que anaven al Ple i que estaven presentades pels grups municipals (l’altra es va convertir en una declaració institucional). Totes tres mocions es van desestimar. La primera, per l'impuls d'un càmping a la ciutat i la consolidació d'una àrea pública per a autocaravanes i d'un punt d'acollida de cicloturistes, la va presentar el grup municipal de Guanyem Girona i la va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas. Aquesta moció es va desestimar per 14 vots en contra (JuntsxCat, ERC i un vot de Cs), 1 abstenció (un vot de Cs)  i 12 a favor (Guanyem Girona i PSC).

La segona, (per la modificació de l'ordenança de guals i entrades de vehicles a la ciutat de Girona), la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar la seva portaveu, Sílvia Paneque.En aquest cas, la moció es va desestimar per 13 vots en contra (JuntsxCat i ERC), 7 abstencions (Guanyem Girona i un vot de Cs) i 7 a favor (PSC i un vot de Cs).

 La tercera i última (per donar suport al poble cubà), la va presentar el grup municipal de Cs i la va defensar el portaveu del grup, Daniel Pamplona. Aquesta moció es va desestimar per 19 vots en contra (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 6 abstencions (PSC) i 2 a favor (Cs).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.