Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona posa en marxa un programa per reforçar la lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar

El consistori compta amb una tècnica que es dedicarà en exclusiva a tractar aquesta qüestió

Imatges de la roda de premsa

L’Ajuntament de Girona ha aprovat tirar endavant un programa per consolidar la tasca que s’està duent a terme des del consistori contra l’absentisme i l’abandonament escolar. L’objectiu és reforçar les connexions entre els diversos agents implicats, donar suport a la tasca realitzada pels diferents serveis i professionals, desenvolupar noves accions de prevenció, potenciar les existents i reforçar l’ús del protocol d’absentisme de la ciutat. A més, el programa pretén ser un suport en els canvis d’etapa, en els processos de preinscripció i matriculació, en els moments on cal fer un acompanyament específic a famílies, centres i joves per procurar l’abandonament prematur i la desescolarització.

Una de les mesures que s’ha tirat endavant dins el programa és la contractació d’una tècnica que s’encarregarà en exclusiva d’aquest tema. De fet, la nova tècnica d’absentisme ja ha iniciat una ronda d’entrevistes amb les persones que exerceixen de referents d’absentisme a les escoles i instituts de la ciutat, per tal de conèixer la seva tasca, les bones pràctiques que realitzen i mirar de detectar les mancances i necessitats que poden existir.

“El programa posa el focus en la prevenció de l’absentisme escolar i en la promoció dels valors positius de l’escolarització, com és l’assistència regular”, ha assegurat durant la roda de premsa de presentació del programa el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, que ha explicat que “sempre que es tracta l’absentisme es parla de mesures correctives i d’imposició de sancions, i cal donar un gir a aquesta percepció, posant accent en els beneficis de l’escolarització”. “A banda dels beneficis més vinculats a la formació acadèmica i les oportunitats formatives i professionals, n’existeixen d’altres com el treball dels hàbits, el desenvolupament d’habilitats socials, l’autoconeixement, la relació amb altres persones i el descobriment d’altres realitats que són molt enriquidors per als infants i els joves”, ha assegurat Bertran.

Des del 2009 hi ha constituïda una comissió tècnica d’absentisme que treballa sobre els casos d’absentisme regulars i crònics. Aquest grup de treball està conformat per la Inspecció del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; les direccions dels centres públics de Girona; les direccions dels centres concertats de Girona; els serveis socials; els Equips d’Assessorament Psicopedagògic (EAP); l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA); el Servei Municipal d’Educació; els Mossos d’Esquadra i els agents tutors de la Policia Municipal de Girona. L’any següent de la seva constitució, el 2010, es va signar el protocol d’absentisme, una eina que estableix un sistema d’actuació clar i uns canals de coordinació ben definits entre les institucions, serveis i professionals implicats en la lluita contra l’absentisme. 

“Treballar per minimitzar i eradicar l’absentisme escolar és fer-ho per a la cohesió social i la millora de la igualtat d’oportunitats”, ha afirmat el regidor Àdam Bertran, que ha assenyalat que “l’experiència d’aquests anys de funcionament del protocol i de treball al territori, demostren que és necessari donar un impuls a la prevenció, promoure els beneficis de l’escolarització i del treball educatiu que es desenvolupa a escoles i instituts, i posar en valor el paper dels instruments existents”.

“Cal posar en relleu el paper de les escoles i els instituts. Els equips docents i directius dels centres educatius son clau en la lluita contra l’absentisme, realitzant actuacions de prevenció, i actuant i fent seguiment dels casos des del primer moment que es detecta l’absentisme”, ha assegurat el tècnic d’Educació del consistori i responsable del Programa d’Absentisme i de la secretaria tècnica de la Comissió d’Absentisme de la ciutat, Héctor González.

Durant el curs 2020-21 s’han detectat 49 casos d’absentisme: 11 de primària (22,45%) i 38 de secundària (77,55%). D’aquests s’han pogut resoldre i tancar 12 casos (24,49 %), gràcies a la intervenció dels centres educatius, serveis socials, inspecció i els agents tutors. Per la resta de casos derivats a la comissió d’absentisme, s’estan fent contactes amb els Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) i amb els propis centres educatius per aconseguir més informació respecte a aquest alumnat absentista. De fet, aconseguir que les informacions i connexions entre tots els agents implicats siguin més eficients és un dels reptes del nou programa d’absentisme que ha posat en marxa l’Ajuntament de Girona.
 

Descripció del programa
Protocol d'absentisme
Tornar