Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2021

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual del maig del 2021

El Ple va tenir lloc el dia 10 de maig del 2021

Ahir va tenir lloc de forma telemàtica a través de Zoom la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de maig del 2021. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat, i dades sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-19 a la regió sanitària de Girona. Tot seguit es va donar compte de diferents resolucions judicials i administratives, es va aprovar una ratificació i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies. 

En primer lloc, es van debatre al ple tres punts de la Comissió Informativa de Territori. El primer punt (aprovació inicial de la Modificació Puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 79 per a la regulació de les condicions d'accessibilitat i eficiència energètica en els edificis existents) va ser aprovat per unanimitat. El segon punt (aprovació definitiva del Pla Especial d'Assignació de l'ús docent a la Fàbrica Simon) va ser aprovat per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (Guanyem Girona). L’últim punt en el marc d’aquesta comissió va ser el Conveni marc per a la delegació de competències i la prestació del servei de recollida i centre d'acollida d'animals de companyia a favor del Consell Comarcal del Gironès, el qual es va desestimar amb 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC i Cs) per no assolir la majoria absoluta. 

Seguidament es van debatre els punts corresponents a la Comissió Informativa de Drets de les Persones. El punt 8, les bases de la Beca Josep Pallach, es va aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, ERC, i Cs) i 6 abstencions (PSC). 

Finalment, en el marc de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es va debatre el punt 10 després que es retirés el punt 9 de l’ordre del dia.  El Ple va aprovar per unanimitat l'expedient de contractació dels serveis de neteja de Mercats i Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa", reservat a Centres Especials. 

Abans de passar a altres qüestions, es va debatre la moció del Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat en representació de la majoria del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona en recolzament al tractat de Nacions Unides sobre la prohibició de les armes nuclears. El punt va estar aprovat per majoria absoluta amb 25 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 en contra (Cs). 

En l’àmbit dels grups municipals, es van presentar tres mocions. La primera demanava que Girona situï la salut mental com a prioritat de mandat, i va ser presentada per Guanyem Girona i defensada pel regidor Lluc Salellas. Va ser aprovada per majoria absoluta amb 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i Cs) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC). La segona, relacionada amb lluitar contra la pobresa infantil i juvenil a la ciutat de Girona, va ser presentada pel PSC i defensada pel regidor Quim Ruhí. Es va aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 abstencions (Guanyem Girona). La tercera i última va ser presentada per Ciutadans, defensada per Daniel Pamplona, i demanava la creació d'un mòdul didàctic d'introducció a la Unió Europea per exposar als col·legis gironins. El punt va ser aprovat per majoria amb 8 vots a favor (PSC i Cs), 6 vots en contra (Guanyem Girona) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC). 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Tornar