Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual de desembre del 2020

El Ple va tenir lloc el dia 14 de desembre del 2020.

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes de desembre del 2020. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. A continuació es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc es van debatre els punts del 4 al 16 dins de la Comissió Informativa d’Alcaldia. Per començar es van aprovar els punts 5, sobre la Constitució del Consell Assessor de la Ràdio Municipal, i punt 6, sobre la Constitució del Consell Rector de la Ràdio Municipal, per unanimitat. 

Després es van debatre els diversos punts de modificacions de representants d’institucions, concretament els punts 7 (Modificació representants diferents entitats, institucions i organismes), 8 (Modificació Consell General de l'Organisme Autònom Escola de Música), 9 (Modificació Patronat Fundació Auditori Palau de Congressos), 10 (Modificació Patronat Fundació Museu del Cinema), 11 (Modificació Consell General Patronat Call de Girona), 12 (Modificació Patronat Fundació Rafael Masó), 13 (Modificació Comitè Executiu Fundació Auditori Palau de Congressos), 14 (Modificació Comissió Executiva de la Fundació Museu del Cinema) i 15 (Modificació membres de la Comissió Executiva de la Fundació Rafael Masó). Aquests punts es van aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC), 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs) i 6 en contra (PSC).

La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, va explicar el vot del seu grup argumentant que “malgrat que són entitats diferents, tots els organismes tenen una representativitat anòmala o, si més no, que no es correspon a les eleccions del 2019, a banda que l'oposició no hi té representativitat”.

Finalment, els punts de la Comissió es van tancar amb la votació del punt 16, d’atorgament de Guardons amb motiu de la Diada de la Policia Municipal de Girona, que es va aprovar per 21 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 en contra (Guanyem Girona).

El portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, va explicar el vot negatiu del seu grup dient que “estem d’acord en el reconeixement, una voluntat que creiem que és compartida per tothom. Ara bé, el que aprovem avui no és un reconeixement, sinó un acte que representa una desigualtat envers altres treballadors públics”.

En segon lloc es van debatre els punts de la Comissió Informativa de Territori. En aquest cas, el punt 17 (Proposta de participació en els acords fundacionals de l’Associació de Municipis i Entitats per a l'Energia Pública –AMEP-”) es va aprovar per 25 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 en contra (Cs). 

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Daniel Pamplona, va explicar el vot negatiu del seu grup dient que “no hi ha un full de ruta concreta per assolir aquests objectius per tant, dubtem que valgui la pena fer l’entrada en aquesta associació ara. En aquest sentit, es podria aprovar més endavant, quan hi hagués propostes clares”.

Mentre que el punt 18 (Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i els ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix; el Consell Comarcal del Gironès; el Consorci del transport públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat i la Diputació de Girona per a la redacció, finançament i contractació conjunta del “Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal de Girona”) es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i CS), 6 abstencions (PSC) i 6 en contra (Guanyem Girona).

El vot negatiu del grup de Guanyem Girona el va explicar la regidora Laia Pèlach, que va exposar que el punt ha de substituir el pla de mobilitat actual. “Celebrem la mirada d’àrea urbana, però ha de ser capaç d’incloure-hi aspectes propis de la ciutat, que representen un percentatge elevat dels desplaçaments. A més, l’àrea urbana hauria de tenir una lògica, però el Pla exclou tres dels municipis de l’àrea urbana de Girona, fet que no té sentit i que ens genera molts dubtes, i que ni tan sols s’ha parlat a la taula de Mobilitat”, va explicar Pèlach. 

La resta de punts, del punt 19 al 22, formaven part de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. Pel que fa al punt 19 (Aprovació Compte General exercici 2019), aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC), 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs) i 6 en contra (PSC).

En aquest cas, va ser la portaveu del, Sílvia Paneque, qui va explicar el vot del seu grup, argumentant que “vam fer una anàlisi profunda del Compte General i vam presentar una sèrie d’al·legacions per millorar la gestió del pressupost en favor dels gironins i les gironines. Les principals propostes anaven en quatre idees principals. El govern acumula partides sense executar; hi ha deutes d’altres administracions amb l’Ajuntament; també hi ha una elevada xifra de contractes menors, i existeixen projectes dels quals no hem tingut retorn”, va detallar Paneque. 

Quant al punt 20 (Modificació dels articles relatius als ajuts socials previstos a l'Acord/Conveni de Condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona), aquest aprovar per unanimitat.

Mentre que els dos últims punts, tant el punt 21 (Aprovació de la modificació de la RLT i la VLT: lloc de treball AP003 Conserge i lloc de treball C2076 Auxiliar Administratiu/va Estacionament regulat via pública; forma provisió lloc A1064 Interventor) com el punt 22 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de febrer de 2020, 27 de juliol de 2020 i 13 d'octubre de 2020), es van aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC), i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

Per acabar es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. La primera era una moció ciutadana, que va presentar l'Associació de veïns i veïnes Eixample de Girona per a la creació d'un centre cívic en el barri de l'Eixample. La moció la va defensar el representant de l’entitat, Joan Jorba, i es va aprovar per unanimitat. 

La resta de mocions eren presentades pels grups municipals. La segona, en suport al poble Sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental, la van presentar els grups municipals Junts per Catalunya- Girona i Esquerra Republicana de Catalunya amb l'adhesió dels grups municipals Guanyem Girona i PSC-CP, i es va aprovar per 25 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC)  i 2 abstencions (Cs). Aquesta moció la van defensar tots els partits adherits, concretament la regidora Núria Pi, per Junts per Catalunya – Girona; la regidora Dolors Serra, per Guanyem Girona; el regidor Joan Antoni Balbín, pel PSC, i la regidora Anabel Moya, per ERC.

La tercera moció, que va presentar el grup de PSC “per a la signatura d'un conveni per a la construcció de l'arxiu històric provincial de Girona”, es va aprovar per unanimitat. La moció la va defensar la regidora del grup Mònica Ferrer.

La quarta moció la va presentar el grup municipal de Cs i la va defensar el seu portaveu. Daniel Pamplona, amb l’objectiu de crear un pla local de prevenció del suïcidi. Aquesta moció es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i Cs)  i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC).

Per acabar, es va debatre la cinquena i última moció, presentada per Guanyem Girona, sobre el compliment efectiu de les mocions aprovades al consistori. Aquesta moció la va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas, i es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i Cs) i 13 abstencions (JuntsxCat i ERC).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo:

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.