Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari virtual d’octubre del 2020

El Ple va tenir lloc el dia 13 d’octubre del 2020.

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària i virtual corresponent al mes d’octubre del 2020. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans que res, l’alcaldessa va actualitzar les darreres informacions sobre la COVID-19 a la ciutat. Concretament, va explicar la millora en la contenció de la propagació del virus a la ciutat gràcies a les mesures de restricció i va anunciar la possibilitat d’aplicar noves mesures al territori. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc es van debatre els punts 4 i 5 dins de la Comissió Informativa de Territori. El punt 4, sobre la resolució del contracte amb Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA (AGISSA), es va aprovar per unanimitat; mentre que el punt 5, sobre l’aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació de Girona, es va aprovar per 20 vots a favor (JuntsxCat, PSC, ERC i Cs) i 6 en contra (Guanyem Girona). 

La regidora de Guanyem Girona Laia Pèlach va explicar el vot negatiu del seu grup dient que “aparells com els patinets son una eina de mobilitat clau per molta gent, sobretot de la classe treballadora, que no tenen alternatives. I aquesta ordenança impedeix la mobilitat d’uns aparells necessaris a la nostra ciutat”.

La resta de punts, del punt 6 al 15, formaven part de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. Els punts 6 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -reparació i consolidació de fissures del cos B de la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG, situada a la plaça Sant Domènec 9-), 7 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -obres de nova porta d'emergència a la facultat d'Educació i Psicologia, pl St Domènec 9-), 8 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal –reforma parcial de la coberta de la finca Trv.Portal Nou 7-), 9 (Declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal -rehabilitació de les façanes de l'edifici situat al carrer Joaquim Vayreda 65-), 10 (Resposta a les al·legacions efectuades per la societat Projectes i Disseny S.L. en relació al termini per presentar la documentació requerida per Acord del Ple del dia 27 de juliol de 2020), 11 (Resposta a les al·legacions efectuades per la societat Pàrking Plaça Catalunya en relació al termini per presentar la documentació requerida per Acord del Ple del dia 27 de juliol de 2020), 12 (Resposta a les al·legacions efectuades per la societat Pàrquing Plaça Constitució en relació a la documentació requerida per Acord del Ple del dia 27 de juliol de 2020) i 13 (Aprovar la denominació d'espais públics), es van aprovar per unanimitat.

Pel que fa al punt 14 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acords de Ple de data 10 de febrer de 2020 i 27 de juliol de 2020), aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC) i 13 abstencions (Guanyem Girona, PSC i Cs). 

Finalment, el punt 15, sobre el Pla econòmic financer exercicis 2020 i 2021, aquest punt es va aprovar per 18 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC)  i 8 abstencions (JuntsxCat, PSC i ERC) i 2 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

Les mocions

Per acabar es van debatre les tres mocions que anaven al Ple, totes elles presentades pels grups municipals. La primera, (per recuperar el Consell de les Arts i la Cultura a Girona i elaborar un Pla Estratègic de Cultura a Girona) la va presentar el grup municipal del PSC, la va defensar la regidora del grup Mònica Ferrer i es va aprovar per unanimitat.

La segona moció, que va presentar el grup el grup de Guanyem Girona “per un projecte integral de millora del Carrer Barcelona”, es va desestimar per 13 vots en contra (Guanyem Girona, PSC i Cs) i 13 a favor (JuntsxCat i ERC), amb el vot de qualitat de l’alcaldessa. La moció la va defensar el regidor del grup Xevi Montoya.

Pel que fa a la tercera moció, la va presentar el grup municipal de Cs “per donar l'opció als pares de demanar la jornada contínua als centres educatius de la ciutat”, la va defensar la regidora del grup Míriam Pujola, i es va desestimar per 24 vots en contra (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC i ERC) i 2 a favor (Cs).

Per acabar, es va debatre una quarta i última moció, presentada d’urgència pels grups municipals de JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC, que buscava “garantir el compliment immediat de la llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge”. En aquest cas, la moció la van defensar l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i les regidores Cristina Andreu i Anabel Moya, per part dels grups de JuntsxCat, Guanyem Girona i Esquerra, respectivament; i es va aprovar per 19 vots a favor (JuntsxCat, Guanyem Girona i ERC), 5 abstencions (PSC) i 2 en contra (Cs).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al vídeo adjunt a la notícia.

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.