Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona adquireix els cartells de les Fires de Sant Narcís dels anys 1908 i 1919

Fins al moment, el consistori conservava només cinc cartells de les Fires de les dues primeres dècades del segle XX

Imatges de l'acte d'aquest matí i dels dos cartells

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (SGDAP), ha adquirit recentment dos cartells corresponents a les Fires de Sant Narcís de la ciutat dels anys 1908 i 1919. La compra es va fer durant el mes d'abril d'aquest any a la casa de subhastes Soler y Llach.

El cartell de l’any 1908 correspon al fragment superior del cartell de les Fires d’aquell any. Es tracta d’una litografia formada per dues fulles enganxades que fa 125 x 90 cm. Presenta un bon estat de conservació, tot i que s’hi observen algunes marques de doblecs i taques d’oxidació.  El text és en castellà, i l'única imatge que conté és el dibuix del campanar de Sant Feliu sobre la G de Gerona. D’aquest cartell, l’Arxiu Municipal de Girona ja en conservava el fragment inferior, sense imatge ni títol, però amb indicació de la impremta i l’any d’impressió: Imp.y Librería de D. Torres, 1908.  

El cartell de 1919 és una litografia de 280 x 130 cm; és en paper, però està muntat sobre tela, probablement com a mesura de preservació. A diferència del cartell anterior, en aquest predomina una escena figurativa, on es veu una dona i dos infants observant les joguines que els ensenya un venedor ambulant, envoltats d’altres homes i dones. El cartell està signat per J. Mongrell, és a dir pel pintor Josep Mongrell i Torrent (València, 3 d'agost de 1870 — Barcelona, 5 de novembre de 1937). Nascut i format a València, on fou deixeble d’Ignasi Pinazo i Joaquim Sorolla, va participar en nombrosos concursos i exposicions a Madrid i Barcelona.

“La compra dels dos cartells no ha sigut fàcil, però demostra la feina constant i ambiciosa que es fa tot l’any des de l’Arxiu Municipal, i que queda recollida en la memòria. Vull destacar el valor històric dels dos cartells, de més de cent anys cadascun, i que ens permet recuperar una part de la nostra memòria històrica en la seva vessant més lúdica i popular”, ha subratllat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. 

Fins al moment, l’Ajuntament de Girona conservava només cinc cartells de les Fires de les dues primeres dècades del segle XX: els dels anys 1912, 1913, 1914, 1916 i 1920. En la majoria de casos, es tracta de cartells textuals, amb l’escut de la ciutat de Girona com a únic element gràfic en la majoria dels casos. La majoria d’aquests cartells foren dissenyats a les mateixes impremtes de la ciutat que els van imprimir; s’estampaven per parts que s’enganxaven allà on es volien fer visibles.  El de 1919  és l’únic cartell gràfic del conjunt de cartells de Fires i festes de Sant Narcís conservats pel municipi d’aquest període: l’escena dibuixada és la protagonista exclusiva del cartell, que anuncia només les dates de les Fires d’aquell any. 

Aquestes dues adquisicions, que han costat un total de 4.067,93 €, se sumen a la col·lecció de cartells de les Fires i festes de Sant Narcís, que si bé és quasi completa per després de la Guerra Civil, presenta buits considerables per al primer quart del segle XX. D’aquest període sí que s’han, però, conservat els programes de Fires que permeten resseguir la durada de les festes i quins actes s’organitzaven, així com altra documentació administrativa i comptable sobre les Fires que, a la vegada, informen d’altres aspectes com el cost i finançament de les activitats, les entitats participants i un llarg etcètera. 

Més de 850.000 unitats d'informació tractades i 10.000 serveis prestats el 2021

La presentació dels dos cartells s’ha portat a terme aquest matí juntament amb el balanç de les actuacions efectuades durant el 2021 per part de l’SGDAP. L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el cap de l’SGDAP, Joan Boadas; el cap de la Secció de Gestió Documental i Arxiu del consistori, Lluís-Esteve Casellas; el cap de la Secció de Documentació Fotogràfica i Audiovisual, David Iglésias, i la tècnica de l’Arxiu Històric, Anna Gironella, han participat en l’exposició de les dades més significatives de la memòria de l’any passat, període en què es van prestar 10.710 serveis i es van tractar 858.656 unitats d'informació. 

El 2021 es van rebre 19 donacions de nous fons documentals i es van digitalitzar i instal·lar de manera adequada milers d’unitats documentals per garantir-ne la conservació. També es va treballar en els fons de l’Ajuntament de Girona, d’empreses com la Fàbrica Marfà i de persones particulars com Enric Mirambell, Guillem Soler o Lluís M. de Puig. Respecte dels fons fotogràfics, s’ha intervingut sobre més de 266.000 imatges, entre les quals cal remarcar el tractament fet sobre el fons del GEiEG, d'El Punt Avui o de Lluís Cruset.  En relació amb els fons audiovisuals i sonors, s’han continuat les tasques de catalogació del fons Intervídeo, TVGI, Onda Rambla i Ràdio Girona.  
 
Pel que fa a la consulta, des de l’SGDAP s’han atès un total de 3.830 consultes directes i 3.943 sol·licituds de reproducció. Les persones que han utilitzat la documentació han estat 2.247. Al web, un dels eixos estratègics per a la comunicació de la documentació municipal, s’ha mantingut en la línia d’anys anteriors: 1.228.280 pàgines consultades.

Respecte les accions de difusió, s’han portat a terme el cicle de conferències a l’Arxiu Municipal, l’edició o coedició de 17 llibres,  27 accions al web (amb 78.142 unitats documentals incorporades), la publicació d'una desena d’articles tècnics o el comissariat de l’exposició “La mirada captiva”, a l’espai KBr de Barcelona.

Des del Sistema de Gestió de Documents, s’ha seguit treballant per contribuir a la modernització de l’administració. En aquest sentit, durant el 2021 s’ha desenvolupat una nova plataforma de gestió en l’àmbit municipal conjuntament amb el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació (SSTI) de l’Ajuntament. L’any 2021 l’Ajuntament de Girona, gràcies a la col·laboració entre SGDAP i SSTI, ha estat novament reconegut (per 4t any consecutiu) amb el Reconeixement de Maduresa Digital en la categoria de municipis de més de 50.000 habitants.

Per últim, pel que fa a l’àmbit de la protecció de dades, durant el 2021 s’han dut a terme un total de 1.047 serveis.

Tornar