Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

Mesures de prevenció associades a la COVID-19 per a la realizació de visites turístiques | Coronavirus

Mesures de prevenció associades a la COVID-19 per a la realizació de visites turístiques

Directrius i recomanacions a aplicar per a minimitzar el risc de contagi pel virus SARS-COV-2 de cara a la reobertura de les organitzacions que presten serveis de visites.

Nota important!

Per a les visites guiades i activitats turístiques, es recomana que els grups estiguin formats per un màxim de 10 persones, pot haver-hi diversos grups en una mateixa visita, sempre que es respecti la distància de 2 m entre ells. Per últim, s’han de seguir totes les pautes de seguretat (distància i mascareta).

Grups escolars i visites guiades

Segons les disposicions del Departament d’interior de la Generalitat, les colònies i les sortides d’un dia s’organitzaran en grups constants de convivència que seran coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva i tindran un o diversos monitors que interactuaran amb el grup de manera transversal al llarg de tota l’activitat o la jornada. En aquest cas, s’entén que els grups poden estar formats per les persones que conformen el grup constant de convivència estable.

Visor reobertura comerços (ús mascareta) | Coronavirus

Reobertura comercial