Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre turisme | Coronavirus

FAQ sobre turisme

Es pot fer turisme actiu i de natura?

Sí, per a grups màxims de 20 persones, amb empreses registrades de turisme actiu i preferentment mitjançant cita prèvia. Caldrà garantir la distància interpersonal de 2m, si no es pot és necessari l’ús d’equips de protecció adequats. No es poden fer en locals o establiments; aquests només podran estar oberts en la zona de recepció, lavabos i vestuaris, si s’escau, garantint sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció. 

Estan oberts els hotels i establiments turístics?

Poden obrir amb limitacions. Les zones comunes poden estar obertes fins a un terç de l’aforament. Es permet l’ús de piscines, spas, gimnasos o salons d’esdeveniments. Cal garantir sempre les distàncies de seguretat i la neteja i desinfecció.  Sí que podran obrir restaurants i cafeteries propis per donar servei als clients allotjats.

Quines activitats es poden portar a terme en les zones d’ús comú dels hotels i allotjaments turístics?

Es podran utilitzar els espais comuns sempre amb un terç de l’aforament. Si es realitzen en espais tancats, caldrà ventilar la sala dues hores abans de l’ús previst. Les classes en grup o espectacles d’animació tindran un aforament màxim de 20 persones, sempre guardant la distància de seguretat interpersonal de 2 metres. Si no es pot garantir, és obligatori l’ús de mascareta. En finalitzar l’activitat, l’espai s’ha de netejar i desinfectar sempre. 

Veure totes les respostes