Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre restauració i hostaleria | Coronavirus

FAQ sobre restauració i hostaleria

Els restaurants, bars cafeteries i altres establiments de preparació i/o venda de menjars i begudes poden obrir al públic?

Sí, poden reobrir al públic els establiments d'hostaleria i restauració per a consum a l’interior del local, excepte les discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no superin el 40% de l’aforament. Dins del local únicament es pot consumir assegut a taula i, preferentment, mitjançant reserva prèvia. No es podrà consumir a la barra de l’establiment. L’aforament del servei a les terrasses a l'aire lliure no pot ser superior al 50%. En tots els casos cal mantenir la distància mínima de dos metres entre taules i un màxim de 15 persones juntes en una taula respectant la distància mínima de seguretat. 

Les comandes es poden fer al mateix establiment?

Sí, a la terrassa o espai habilitat. També es poden fer des del vehicle del client en el cas dels establiments que tinguin habilitat aquest tipus de comanda i recollida. Recordeu també que es poden fer per telèfon o per internet. 

Quines mesures d'higiene hi ha d'haver al restaurant pels clients?

L'establiment haurà de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l'entrada a disposició dels clients. També caldrà fer una neteja i desinfecció dels equipaments, en particular taules i cadires entre un client i un altre. Es prioritzarà la utilització d'estovalles d’un sol ús. S'eliminaran productes d'autoservei com setrilleres, portatovallons, etc. Els elements auxiliars del servei s'emmagatzemaran en llocs tancats fora de zones de pas de clients i treballadors. S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú. Es fomentarà el pagament amb targeta i es desinfectarà després de cada ús. L'ocupació màxima dels lavabos per als clients serà d'una persona (excepte necessitat d'assistència). S'hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

Veure totes les respostes