Header: Coronavirus

Coronavirus

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre transport | Coronavirus

FAQ sobre transport

Puc fer ús del transport públic?

Sí, pots utilitzar les línies L1, L2 i L5 que tenen una freqüència d’un servei cada 30 minuts i L7, L11 i L10 que passen cada hora. S’ha limitat l’aforament màxim a un 50 % de la capacitat total del bus i s’han incrementat les mesures preventives. Recorda que has d’entrar al vehicle per la porta posterior, on s’ha instal·lat el validador de bitllets. No es pot comprar el bitllet senzill aquestes setmanes.

Haig de portar mascareta per anar amb autobús?

Sí, és obligatori l’ús de mascareta per prevenir contagis de coronavirus quan es viatja amb autobús, taxi o tren.  En el cas d’autobusos o trens en què tots els passatgers van asseguts, es limita l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte els casos en què els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar. En el cas de transport que inclogui viatgers dempeus, s’ha de mantenir la màxima distància possible, amb la referència de la meitat dels seients disponibles i de dos viatgers per metre quadrat a la zona de peu.

L’estació d’autobusos subterrània del parc Central està oberta?

L’estació reobrirà portes el 2 de juny.

La Girocleta continua funcionant?

Sí, perquè és un servei bàsic de mobilitat i és d’ús individual. Es recomana utilitzar-la respectant mesures bàsiques d’higiene.

Quin nombre de persones pot anar dins de vehicles particulars?

Als vehicles de fins a 9 places, inclòs conductor, es poden ocupar totes les places si els ocupants resideixen al mateix domicili. En cas contrari, la limitació és de dues persones per fila si utilitzen mascareta i sempre respectant la màxima distància entre ells. En el cas de motocicletes i ciclomotors podran viatjar dues persones, si porten casc integral amb visera o mascareta o resideixen al mateix domicili.

També està limitat el nombre de persones dins de vehicles professionals o d’empresa?

Sí, les mateixes que en el cas anterior. A més, en el cas de camions, furgonetes o altres vehicles similars amb una única fila de seients, hi podran viatjar dues persones amb mascareta i garantint la distància màxima possible. En els autocars que lloguen les empreses per al transport, incloent-hi el transport per als seus treballadors, és obligatori l’ús de mascareta, cal limitar l’ocupació de places deixant sempre un seient buit contigu a cada passatger, excepte en el cas que els passatgers convisquin al mateix domicili. La fila posterior al seient del conductor no es pot ocupar.

I dins de taxis i VTC?

Fins a un màxim de dues persones per fila de seients addicional a la del conductor (segona i tercera fila de seients si n’hi ha) amb la màxima distància possible entre els ocupants i fent ús de mascareta. En cas que tots els usuaris convisquin al mateix domicili podran anar tres persones per cada fila addicional de seients. No pot anar ningú al costat del conductor.

Puc anar amb moto o bicicleta amb un acompanyant?

Sí, es permet viatjar dues persones si porten casc amb visera o mascareta, o resideixen al mateix domicili.

Puc anar a recollir un familiar a l'aeroport o a l’estació?

Sí, respectant les limitacions de mobilitat dins la regió sanitària i les mesures de seguretat establertes dins del vehicle.

Puc aparcar en zona blava o verda?

Sí, el servei d’estacionament regulat amb horari limitat torna a funcionar amb normalitat i, per tant, torna a ser de pagament perquè hi hagi rotació de vehicles i aquells que ho necessitin tinguin accés ràpid als serveis i a les botigues. 

Puc aparcar en una zona de càrrega i descàrrega?

No, perquè hi han de poder aparcar els vehicles que proporcionin serveis bàsics. 

Veure totes les respostes

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre mobilitat | Coronavirus

FAQ sobre mobilitat

Puc anar a veure el meu familiar/amic/veí a casa seva?

Sí, està permès dins la mateixa regió sanitària del domicili propi mantenint la distància de seguretat i la resta de mesures preventives. No es recomana visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys o de risc). Cal evitar el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.), sobretot amb les persones més vulnerables.

Puc quedar amb gent al carrer?

Els grups màxims són de 15 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant aquests contactes socials amb tercers hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene, com l’ús de mascareta, la distància mínima de seguretat de 2 metres o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc. 

Es poden fer reunions en l’àmbit privat, al meu domicili, associació, seu social o similar?

Sí. Els grups socials poden ser de com a màxim 15 persones (aquest límit no s’aplicarà a persones que visquin juntes). Durant els contactes socials amb tercers, hauran de respectar-se les mesures de seguretat i higiene, ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància física de 2 metres amb altres persones o establir mesures alternatives de protecció física, d'higiene de mans, etc.

Es pot anar a la platja?

Sí, es pot anar a la platja per banyar-se, passejar i fer activitats esportives i d'esbarjo, sempre dins la mateixa regió sanitària i màxim grups de 15 persones excepte convivents. La zona d’estada dels usuaris i els seus objectes personals, com les  tovalloles, ha de garantir un perímetre de 2 metres amb la resta d'usuaris, a excepció dels usuaris que visquin junts. Es poden utilitzar dutxes i rentapeus a l’aire lliure, WC, vestuaris i altres serveis públics similars, amb ocupació màxima d’1 persona, excepte acompanyant de persones que necessitin assistència. En el cas d'hamaques i altres similars d’ús compartit, s’han de desinfectar amb cada nou d’usuari. 

Existeix limitació d'accés a la platja?

Sí, els ajuntaments poden establir limitacions d'accés però aquest serà sempre gratuït. A més, també poden establir un temps de permanència màxim i limitacions d’accés a aparcaments, per controlar l’aforament que garanteix la distància de 2 metres entre usuaris.

Puc anar a la meva segona residència?

Sí, si està dins de la mateixa regió sanitària del domicili propi.

Es pot anar a pescar o de caça?

Sí, sempre que es respecti la distància de seguretat i mesures d’higiene i prevenció.

Puc anar al meu centre de treball?

Sí, amb les condicions de seguretat establertes en cada cas, però es continua fomentant el teletreball per a totes les persones treballadores que puguin treballar a distància.

Puc assistir a un acte de culte?

Es permet l'assistència a llocs de culte sempre que no se superi el 50% de l’aforament, que ha d’estar correctament senyalitzat. S’han de complir les mesures generals d'higiene i distància entre seients d’1 metre. No es poden emprar els espais exteriors dels edificis ni la via pública, ni tampoc els passadissos o els espais laterals interiors dels edificis. És obligatori que facin servir mascareta les persones dels 6 anys en endavant, sempre que no sigui possible mantenir una distància d’un mínim de dos metres entre elles.  No es permet fer servir aigua beneïda ni les ablucions. S’han de fer sevir catifes individuals en el cas d’anar descalços pel terra i les sabates s’han d’embossar degudament en un espai previst específic.  En les celebracions, limitades al temps imprescindible, s’ha d’evitar el contacte físic, la distribució de llibres o similars, tocar objectes de devoció o similars i l’actuació de corals.

Puc anar a sales de vetlla, cerimònies o enterraments en cas de mort d’un familiar o amic?

S'autoritzen les sales de vetlla en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 25 persones en espais a l'aire lliure i 15 persones en espais tancats. La participació en la comitiva per a l'enterrament es restringeix a un màxim de 25 persones. En tot cas, s’hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i l’ús de mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància amb altres persones i la higiene de mans.

Estan permesos els casaments o altres cerimònies religioses de caràcter social?

S’autoritzen els casaments o altres cerimònies religioses de caràcter social, en instal·lacions publiques o privades, amb un límit màxim de 100 persones a l’aire lliure i 50 en espais tancats sempre que no se superi el 50% de l’aforament. En tot cas, s’han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes, la distància mínima de seguretat de dos metres i la higiene de mans.

Es pot anar al bosc o als parcs?

Sí, sempre que sigui dins la regió sanitària. Ara bé, està prohibit accedir a parcs infantils i a Girona tampoc es recomana anar a parcs de salut i pistes esportives.

He de canviar de pis i fer la mudança. Puc?

Sí. Porteu al damunt la documentació que ho acrediti

Puc entrar i sortir del meu municipi?

Sí, dins de la mateixa regió sanitària de Girona i per a les activitats autoritzades. Es recomana limitar al màxim aquesta mobilitat entre municipis si no és imprescindible.

Puc anar a un municipi fora de la meva regió sanitària?

No, excepte per causes justificades i de força major, que inclouen els desplaçaments als centres de treball per motius laborals, professionals o empresarials, assistència sanitària, cura o atenció de persones amb necessitats o menors i retorn al domicili.

Al carrer, he de portar mascareta?

Sí, sempre que no es pugui mantenir una distància de 2 m a la via pública, als espais a l’aire lliure i als espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic. La mascareta és d’ús obligatori per a persones de 6 anys o més i recomanada per a infants d’entre 3 i 5 anys. Preferentment, ha de ser higiènica o quirúrgica i que tapi nas i boca. No és obligatòria en persones amb dificultats respiratòries, que ho tinguin contraindicat per motius de salut, discapacitat o dependència, en activitats incompatibles (com ara menjar i beure) o per causa de força major o situació de necessitat. 

Les franges horàries per sortir a fer esport o un vol continuen vigents?

Les persones de fins a 70 anys poden realitzar l'activitat física o fer un vol en qualsevol franja horària a excepció de la compresa entre les 10 i les 12 h i entre les 19 i les 20 h, que queda reservada als majors de 70 anys.

Amb qui es pot sortir a passejar?

Es pot passejar acompanyat de fins a 15 persones no convivents, i sense límits en els convivents, o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.

Per on es poden fer els passejos?

Els passejos es poden fer dins de l’àmbit de la regió sanitària.

Les persones dependents, de risc o gent gran, quan poden sortir a fer un vol?

Totes les persones dependents que han de ser assistides per un cuidador, de risc o gent gran poden sortir cada dia a fer un vol de 10 a 12 h o de 19 a 20 h. 

A quines hores poden sortir els menors d’edat?

A qualsevol hora excepte les franges compreses entre les 10 i les 12 h i entre les 19 i les 20 h, franges reservades pels majors de 70 anys i les persones vulnerables.

Els menors poden sortir amb més d’una persona adulta?

Sí, poden sortir en grups de màxim 15 persones, excepte que convisquin juntes, que en aquest cas no hi ha límit.

Es pot anar al parc infantil, als gronxadors i tobogans?

No es pot pujar als tobogans, gronxadors ni altres jocs perquè les superfícies poden estar contaminades.

Si l’adult que els acompanya no és la persona que els cuida, cal portar alguna documentació?

Sí, cal que porti una autorització expressa del pare, mare o tutor. 

Els més petits han de portar guants i mascareta?

La mascareta és d’ús obligatori per a persones de 6 anys o més i recomanada per a infants d’entre 3 i 5 anys. Els guants no són necessaris.  Tant abans de sortir de casa com en arribar-hi, cal rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.  

Veure totes les respostes