Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre l'àmbit laboral | Coronavirus

FAQ sobre l'àmbit laboral

Hi ha mesures especials previstes per als centres de treball que han de continuar funcionant?

Es continua fomentant el teletreball sempre que sigui possible Si no és possible, als centres de treball la separació entre treballadors, així com en relació amb les persones usuàries amb les quals interactuïn, haurà de ser de dos metres. Si no es pot mantenir aquesta distància s’habilitaran equips de protecció com ara mascaretes o barreres. Caldrà establir sistemes organitzatius de torns i condicions de treball per garantir poder mantenir les distàncies de seguretat i per reduir la coincidència massiva de persones treballadores. Els titulars de les activitats posaran a disposició dels treballadors, de forma permanent, gels hidroalcohòlics o desinfectants. No es podrà fitxar amb sistema d’empremta dactilar o es farà amb desinfecció després de cada ús individual. Caldrà desinfectar de forma freqüent els espais de treball. L’ocupació màxima dels lavabos pels clients serà d’una persona (excepte necessitat d’assistència). S’hauran de desinfectar els lavabos, com a mínim, sis cops al dia.

Es poden celebrar seminaris i congressos científics o innovadors?

Sí, està permesa la realització de congressos, trobades, esdeveniments i seminaris, només dins de l’àmbit de la recerca científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació. El nombre màxim d’assistents és de 50 i s’hi ha d’afavorir la participació no presencial.

Estic a l’atur, hi ha cursos en línia gratuïts que ajuden a trobar feina?

Sí, el Servei Municipal d’Ocupació ha programat una trentena d’activitats en línia enfocades en la recerca de feina. Es pot trobar més informació a: https://www.girona.cat/agenda/cat/agenda.php

Poden continuar les obres?

Sí, poden continuar sempre que es compleixin les mesures de seguretat, com la distància mínima, la higiene i l’ús de mascareta.

Estan permeses les classes pràctiques de conducció?

Si, serà obligatori l’ús de mascareta tant per part de professors com dels alumnes i és necessària la desinfecció del vehicle

Veure totes les respostes