Header: Carrers de Música

Girona carrers de música

Xarxes: Girona, carrers de música

Girona, carrers de música

Girona, carrers de música
La Marfà

Adreça:
C. de Baix, 2 
17006 - GIRONA

Telèfon:
972 010 009 - Centraleta 

A/e:
lamarfa@ajgirona.cat

Web:
https://web.girona.cat/lamarfa

Horaris:
L'horari d'atenció serà de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Com arribar:
Amb bus urbà: Línia 3 
Amb Girocleta: estació Can Ninetes

Ruta de navegació

Condicions de participació | Girona, carrers de música

Condicions de participació

Condicions per tocar en els punts d’interpretació musical

 1. Haver realitzat la reserva i portar guardat digitalment o bé imprès el
  comprovant mentre s’interpreta a la via pública.
 2. Tots els integrants d’un grup que toquin a la via pública han d’estar
  adequadament acreditats. En cas contrari, se sancionarà al conjunt del
  grup i a la persona no acreditada.
 3. Tocar en els punts i horaris autoritzats.
 4. Que els músics tinguin un repertori variat, per consideració a les persones
  que viuen o treballen a prop dels punts d’interpretació musical i en cap
  cas es podran repetir en períodes breus les mateixes peces musicals.
 5. No utilitzar instruments que per les seves característiques sonores puguin
  ocasionar molèsties.
 6. Que la música sigui interpretada en directe.
 7. Només es pot fer ús d’amplificació electromecànica dels instruments
  musicals en els punts autoritzats i prèvia validació dels tècnics municipals 1
 8. Interpretar qualsevol tipus de gènere musical de baixa pressió sonora i
  sens perjudici de tercers excepte en els punts on es limiti el ventall
  d’estils.
 9. Respectar el pas fluït a la via pública, comerços i habitatges. 
 10. Conviure amb harmonia amb veïnes i veïns.
 11. No obstaculitzar les entrades als comerços i habitatges.
 12. No fer ús d’elements com plataformes o escenaris.
 13. No demanar diners amb estratègies que violentin als vianants: tocant o
  obstaculitzant el pas dels vianants, fent ús de llenguatge agressiu o
  qualsevol altra conducta que pugui violentar o intimidar al vianant.
 14. Les actuacions en un punt concret se suspendran ocasionalment en el
  cas d’incompatibilitat amb activitats lúdiques i culturals que tinguin
  l’autorització municipal corresponent.
 15. Identificar-se a requeriment de les autoritats competents.
 16. Que els músics segueixin en tot moment les instruccions dels serveis
  d’emergència i autoritats que se’ls requereixin.
 17. Respectar totes les condicions establertes en les condicions de participació.
 18. Tota autorització municipal serà sense perjudici de tercers.
 19. En cas de dubte el tècnic municipal supervisor del projecte valorarà
  l’adequació de la petició i si s’escau incorporarà condicions més restrictives.
 20. L’Ajuntament de Girona podrà retirar l’acreditació, durant 1 mes, a aquells
  músics o grups que no respectin les condicions de participació. En cas de
  reincidència el músic podrà quedar fora del projecte de forma definitiva.
 21. Complir l’Ordenança Municipal de Civilitat de Girona l’Ordenança municipal
  reguladora del soroll i les vibracions de Girona i del mapa de capacitat
  acústica. En qualsevol cas, els músics hauran de seguir les indicacions
  dels agents de la Policia Municipal. En casos de desobediència o desordre
  públic el músic serà exclòs del projecte de manera definitiva.

1 En els punts que així s’indiqui es permet l’ús d’amplificació sonora amb un nivell LAeq,30s inferior o igual a 75 dB(A) a 1 metre de la font. L’alimentació ha de ser mitjançant bateria i en cap cas es permet l’ús de generadors o la connexió a la xarxa. El sistema d’amplificació haurà de ser validat prèviament pels tècnics municipals.