Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a activitats de rellevància a la ciutat

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objecte de la convocatòria de subvencions es donar suport a la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat, pel seu caràcter tradicional, social, econòmic, de foment dels valors de la convivència i el veïnatge o de foment de l’esperit tecnològic i científic.

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre de 2020. 

Bases i convocatòria

Objecte de la subvenció

L’objecte de la present convocatòria és la realització d’activitats de rellevància per a la ciutat per referència als serveis propis d’Alcaldia-Presidència que consten a l’expedient d’aprovació del cartipàs de data 9 de juliol de 2019, excloent les subàrees a les quals han estat delegades competències per al finançament d’aquelles que les hi son pròpies.
L’objecte descrit ho és sense perjudici d’aquells projectes i activitats que es considerin que presenten un interès públic suficient en matèria de promoció i desenvolupament de la ciutat, pel seu caràcter econòmic, tradicional, social o de foment dels valors de la convivència i veïnatge de foment de l’esperit tecnològic i científic.
S’hi inclouen les activitats que puguin concórrer per les seves característiques a altres convocatòries municipals.
Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Bases de la convocatòria en català
Bases de la convocatòria en castellà
Convocatòria en català
Convocatòria en castellà

Tornar