Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat A). Acompanyament artístic

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Es tracta d’un programa especialitzat que acompanya els músics en el seu procés professionalitzador a partir d’un pla d’accions dissenyat a mida per a cada grup. Les ajudes consisteixen en la contractació de serveis de professionals que acompanyen i fan de mentors als projectes seleccionats, així com en la cessió d'espais i de recursos.

Noves bases reguladores en període d'informació pública. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP. Després, si no es presenten al·legacions, quedaran aprovades definitivament.

Bases i convocatòria

La convocatòria del Programa anual d’acompanyament artístic forma part de la modalitat A del Programa de suport a la creació de La Marfà.

El Programa d’acompanyament artístic s’adreça a músics professionals o en vies de professionalització vinculats a les comarques gironines i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Es tracta d’un programa especialitzat que acompanya els músics en el seu procés professionalitzador a partir d’un pla d’accions dissenyat a mida per a cada grup. Les ajudes –que els grups reben de forma indirecta- poden consistir en la prestació de serveis a mida com ara producció de directe, distribució digital, enregistrament fonogràfic o de videoclips, estratègies de desenvolupament artístic o professionals, entre moltes altres. 

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Beneficiaris

Solistes o formacions musicals (persones físiques o jurídiques) vinculades a les comarques gironines que presentin temes de creació pròpia de qualsevol gènere o estil.

Quantia de la subvenció

L’import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció de les necessitats tècniques dels projectes beneficiaris i no serà superior 8.000 € per projecte.

En qualsevol cas, l’ajut no podrà ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases al BOP núm. 26 - Data: 09-02-2021
Bases a l'e-tauler

Tornar