Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Beca Josep Pallach. 17a convocatòria

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d’innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Ja podeu consultar la resolució definitiva de la convocatòria del curs 2019-2020. 
El projecte "Eduparc Girona" guanya la 17a Beca Josep Pallach

Resolució i justificació

Justificació. Lliurament de treball

S’entendrà com a justificació el lliurament dels materials didàctics generats amb antelació suficient per garantir la publicació digital definitiva prevista el dia 15 de gener de 2021.

Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que s’efectuïn, l’Ajuntament de Girona procediràs al darrer pagament. 

Resolució 17a convocatòria en català
Resolució 17a convocatòria en castellà
Tràmit de justificació

Tornar