Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per als centres educatius per a la igualtat d'oportunitats. Curs 2019-2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 1 de les bases que vol facilitar la participació a les sortides o el material escolar als alumnes que es troben en entorns socioculturals i econòmics més desfavorits.

Resolució definitiva 2019-2020. El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 10 de setembre de 2020.

Resolució i justificació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

A la justificació s’hi haurà de fer constar una breu descripció dels conceptes, el nom dels beneficiaris (fent constar només les inicials del nom i dels cognoms), el curs de l’alumne, la quantitat atorgada, i la aportació econòmica de la família. A més a més, s’hi adjuntarà el resum de la sessió de treball de la Comissió d’Ajut a les Famílies o del corresponent Consell Escolar de Centre on s’hagi tractat.

Termini

El termini per justificar la subvenció rebuda s'ha ampliat fins al 10 de setembre de 2020 amb motiu de la supenció dels termes i interrupció dels terminis per a la tramitació dels diferents procediments incoats per l'Ajuntament de Girona que hi va haver durant l'estat d'alarma.

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona abans dels terminis següents:

Resolució. Curs 2019-2020
Tràmit de justificació

Tornar