Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Beques per a l'intercanvi de residències creatives dins del Bòlit Residència Girona Creativa 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Beques destinades al sector creatius de diferents àmbits artístics gràcies a l’intercanvi de residències d’artistes entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i altres projectes nacionals i internacionals. L’objectiu d’aquesta línia de beques impulsada pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona és el de fomentar i donar suport a la creació en arts visuals de projectes artístics vinculats a la creació contemporània per tal que es puguin desenvolupar en altres territoris, afavorint l’intercanvi cultural i de coneixement.

Pendent de publicació de la convocatòria 2023. Els períodes de realització dels projectes s’establiran a les convocatòries així com el termini de presentació de sol·licituds. 

Bases i Convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de beques de suport a la creació en arts visuals contemporànies per al desenvolupament de projectes artístics vinculats a l’intercanvi de residències artístiques en el marc del programa Bòlit Residència Girona Creativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona, amb l’objectiu de promoure la producció i creació contemporània dels artistes del territori. Les convocatòries determinaran els espais, àmbits i modalitats artístics específics objectes de l’ajut.

Dotació de la beca

Les beques estaran dotades amb els recursos següents:

 1. Dotació econòmica: es fixarà a les convocatòries
 2. Suport professional per part del Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona:
  • Seguiment del projecte i assessorament durant tot el període
  • Suport i assessorament durant el procés creatiu de l’artista
  • Difusió del projecte i de les activitats desenvolupades durant l’intercanvi
 3. Espais: es fixarà a les convocatòries, segons el centre que ofereixi l’intercanvi de residències
 4. Altres: les convocatòries podran establir altres recursos per a la dotació de les beques que es convoquin.

Requisits de les persones beneficiàries

 • Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució
 • Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Girona.
 • Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, amb la resta d’Administracions i amb la Seguretat Social.
 • Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions.

Bases al BOP núm. 141 del 23/07/2020
Bases en català
Bases en castellà

Tornar