Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Beca Girona Premi d'Europa 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea.

Pendent de publicació de la convocatòria 2023 on s'establirà el termini de presentació de sol·licituds.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objectiu d’aquesta beca és promoure la participació dels joves de la ciutat en els valors, els compromisos i els reptes que sustenten la distinció del Premi d’Europa atorgada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa a la ciutat de Girona, incentivant el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social, educatiu i solidari que reforcin els lligams i el sentiment de pertinença europea amb la voluntat de:

  1. Fomentar el coneixement de la realitat europea entre la joventut gironina.
  2. Fomentar la formació dels joves en l’enfortiment de la democràcia local com a base per afrontar els reptes de futur en l’assoliment dels ideals d’igualtat, tolerància, respecte i pau, així com promoure el pensament crític.
  3. Promoure el compromís dels joves gironins amb Europa.
  4. Incentivar la producció de materials educatius orientats al coneixement d’Europa.
  5. Treballar els valors de les llibertats democràtiques, defensa dels drets humans i cultura de la pau.
  6. Motivar el treball en equip.

Els projectes presentats poden fer referència a qualsevol país d’Europa membre del Consell d’Europa i a totes les institucions europees.

Destinataris

Els destinataris d’aquesta beca són els centres educatius de la ciutat de Girona que imparteixen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Compromisos dels beneficiaris de la beca

Els beneficiaris de la Beca Girona Premi d’Europa es comprometen: 

  • A realitzar i finalitzar el projecte en el curs i data que estableixi la respectiva convocatòria.
  • A incloure com a part del projecte un viatge a Estrasburg per conèixer el Consell d’Europa i els seus diferents òrgans, així com les altres institucions europees a Estrasburg. En el cas que una situació extraordinària de caràcter sanitari i/o d’emergència pública impedeixi la realització del viatge a Estrasburg, es podrà modificar aquest punt, bé canviant la destinació del viatge, sempre i quan la nova destinació atengui als objectius de la beca, o bé substituint aquesta part del projecte per una acció educativa vinculada a l’objectiu de la beca, a determinar prèviament pels beneficiaris i l’Ajuntament de Girona.
  • A presentar l’experiència del projecte en un acte públic que organitzi l’Ajuntament de Girona, si és el cas i de comú acord.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP núm. 58 del 24/03/2022

Tornar