Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat C) 2022. Residències internacionals

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Programa de beques que té la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística. Estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països. S’accepten propostes inèdites i no estrenades de qualsevol estil de música, projectes que impliquin la mobilitat artística i que necessitin desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència. La beca consisteix en la cessió d’espais i en un ajut per finançar una estada de creació de 5 dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, i manutenció, entre d’altres.

Noves bases reguladores aprovades inicialment. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP.

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Bases i convocatòria

La convocatòria de les "Beques per a desenvolupar residències internacionals de creació" forma part de la modalitat C del Programa de suport a la creació de La Marfà.

Programa de beques que té la voluntat de promoure la internacionalització i la mobilitat artística i estan destinades a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics que resideixen a diferents regions o països de la UE. S’accepten propostes inèdites i no estrenades de qualsevol estil de música, projectes que necessiten desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència.

La beca consisteix en la cessió d’espais i en un ajut per finançar una estada de creació de 5 dies de durada a La Marfà - Centre de Creació Musical. A partir de l’import atorgat, els beneficiaris seran els responsables de coordinar els detalls de la residència, com ara desplaçaments, allotjament, manutenció, etc... Les dates de la residència es decidiran de mutu acord amb els responsables de La Marfà - Centre de Creació Musical en funció del calendari d’activitats del centre. 

Beneficiaris

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia, excepte en la modalitat c) que pot incloure arranjaments de peces ja composades. El programa de suport a la creació inclou accions que s’adrecen tant a músics emergents com a músics professionals o en vies de professionalització.

Podran optar als ajuts les persones físiques o jurídiques que, d’acord amb aquestes bases, reuneixin els requisits específics. També hi podran optar les agrupacions de persones físiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

Quantia de la subvenció

Es tracta d’ajuts de  fins a un màxim de 6.000 euros per projecte i en la selecció es valorarà especialment la continuïtat de la residència a d’altres països, així com els partenariats i col·laboracions amb altres centres de creació, festivals, productores o discogràfiques que es puguin establir. També es tindran en compte altres criteris com el caràcter innovador, la qualitat o l’entorn professional d’acompanyament de l’artista 

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases aprovades inicialment al BOP núm. 3 - Data: 05/01/2022

Tornar