Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per a projectes de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís 2021-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció per a donar suport a un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l’àmbit del barri de Sant Narcís, per fomentar l’emprenedoria i l’economia creativa, al mateix temps que contribuir a dinamitzar l’economia local i a regenerar la zona urbana del barri de Sant Narcís, a desenvolupar durant el període 2021-2023. El projecte ha de promoure l’autoocupació dels professionals que hi participen, impulsant projectes vinculats a la creació artística, artesana i a les indústries creatives; posant en contacte aquests projectes amb el món professional i amb el mercat.

Resolució definitiva del període 2021-2023.

Justificació

Termini de justificació de l’ajut concedit 

L’entitat beneficiària de la subvenció haurà de justificar la subvenció concedida presentant el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa en el termini màxim de tres mesos a comptar des del 31 de desembre de cada any.

La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques.

Tràmit de justificació
Resolució definitiva 2021-2023

Tornar