Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Des del passat 23 de maig, els preus i les prestacions dels serveis funeraris a la ciutat de Girona tornen a ser els ordinaris

Els indicadors epidemiològics sobre l'evolució de la pandèmia han permès iniciar el procés de desescalada gradual de les mesures restrictives adoptades en la fase aguda. Entre aquests indicadors que serveixen de base per a valorar l'estat de la situació es troba l'indicador de mortalitat, que mostra una clara tendència de progressiu i gradual retorn a la normalitat.
Per tot això, escau deixar sense efectes la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID- 19, com també les resolucions dictades, a proposta motivada dels ens locals territorials competents, en la seva aplicació pel que fa a l'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais medicalitzats, i a la determinació del preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació bàsica imposada legalment.

Més informació
Tornar