Header: Incidències

Incidències

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Regulació dels habitatges d’ús turístic, llars compartides i apartaments turístics de Girona

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió d’11 d’octubre de 2023, va adoptar, l’acord d’aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU número 82, per la regulació dels habitatges d’ús turístic, de Girona, promogut i tramès per l’Ajuntament de Girona.

Tornar