Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sol·licitud per a la instal·lació d'un circ a Girona durant les Fires de Sant Narcís 2022

Presentació de sol·licituds de l'1 al 22 d'abril de 2022

Les següents bases determinen les condicions jurídiques i econòmiques i tècniques per a l’atorgament de llicència o autorització d’ús privatiu per a la instal·lació d’un circ a la ciutat de Girona durant les Fires de Sant Narcís 2022, així com el règim de la utilització autoritzada.

La present autorització resta condicionada a la vigència i a les modificacions que puguin produirse a conseqüència de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid‐19 de conformitat amb les indicacions i instruccions que s'emetin pel Govern de l'Estat o per la Generalitat de Catalunya.

La present llicència o autorització comporta l’ús privatiu per a la instal·lació i explotació d’un circ amb elements desmuntables, a emplaçar en l’espai d’aparcament públic que queda entre l’espai públic que queda entre la Pont de Fontajau, Pl. Assemblea de Catalunya, el Passeig de la Devesa, i el riu Ter (41.985338, 2.810236).

L’autorització s’atorga única i exclusivament per a les Fires de Sant Narcís de 2022, del 28 d’octubre 2022 al 6 de novembre de 2022, ambdós inclosos. L'adjudicatari podrà començar a instal∙lar les infraestructures del circ a partir del dia 24 d’octubre de 2022.

El 7 de novembre de 2022 a les 24 hores el circ haurà d'estar totalment desmuntat i l'espai s'haurà de deixar lliure d'estris i elements de transport. Finalitzat el període d’ocupació autoritzat l’adjudicatari cessarà automàticament en l’ús privatiu de l’espai.

Bases reguladores 2022
Aprovació de les bases al BOP núm. 58 del 24/03/2022
Plànol d’emplaçament del circ
Tràmit de sol·licitud
Tornar