Header: Fires Sant Narcís

Fires de Sant Narcís

Ruta de navegació

Instal·lació de parades i atraccións de Fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2022-2025

Instal·lació de parades i atraccions de Fira al parc municipal de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís 2022-2025

Sol·licitud del 21 de juliol al 8 d'agost de 2022

Les bases determinen les condicions jurídiques i econòmiques i tècniques per l’adjudicació per procediment obert i amb assenyalament de diversos criteris de valoració de les sol·licituds per a l’atorgament de llicència o autorització d’ús privatiu per a la instal·lació de parades i atraccions de fira al parc municipal de la Devesa, durant les Fires de Sant Narcís 2022 així com el règim de les utilitzacions autoritzades. 

Per tal de fer la sol·licitud cal omplir el tràmit juntament amb la declaració responsable (que ja està en el mateix tràmit),