Header: Oficina de Foment de les Arts

Oficina de Foment de les Arts

Ruta de navegació

Arts i Barris | Oficina de Foment de les Arts

Arts i Barris

Arts i barris són creacions artístiques comunitàries a l’espai públic en diferents barris de Girona. És un programa que convida els veïns i veïnes de la ciutat a construir de forma col·laborativa una producció artística als barris de Girona.

Els centres cívics i l’Estació Espai Jove actuen de connectors culturals entre entitats de dinamització sociocultural, artistes i la comunitat de cada barri.

Arts i barris busca tant apropar la cultura a la ciutadania com la ciutadania a la cultura, amb el propòsit de convertir-la en agent cultural activa.