Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Orquestra resident | La Marfà

Orquestra resident

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà

Convocatòria 2020

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de juliol

El programa consisteix en la selecció d’una formació orquestral de música moderna (big band) que rebrà suport econòmic per realitzar, durant els anys 2020 a 2022, un projecte de creació i residència a La Marfà - Centre de Creació Musical. La residència passa per convertir La Marfà en l’espai d’assaig i creació dels diferents programes anuals que la formació desenvolupi.