Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Oficina Municipal d'Escolarització (OME) | Educació

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L’Oficina Municipal d’Escolarització és un servei d’orientació i assessorament en qüestions d’escolarització adreçat bàsicament a les famílies amb fills en edat d’escolarització obligatòria. S’adreça fonamentalment als pares i mares que necessiten orientació per a l’escolarització dels seus fills i filles i suport en la tramitació relativa a aquests processos. El servei s’ofereix amb la finalitat de garantir a totes les famílies l’accés a una educació de qualitat. Esdevé també un servei de suport a diferents professionals que intervenen en el procés i d’anàlisi de dades entorn de l’escolarització.

Cita prèvia per a la formalització de la matrícula

Us informem que no es podrà accedir a l'interior de l'escola amb cotxet com a mesura de prevenció del COVID-19. Es recomana, sempre que sigui possible, venir una única persona a formalitzar la matrícula.

Oficina Municipal d'Escolarització (OME) | Educació

Orientació i assessorament

OME:
C. Ciutadans, 3 - 17004 GIRONA
972 010 280
ome@ajgirona.cat

Cita prèvia

Informació de la preinscripció i matrícula | Educació

Informació de la preinscripció i matrícula

Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR):
Pl. del Vi, 1
972 419 010
www.girona.cat/ic
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Serveis Territorials de Departament d’Ensenyament:
Pl. Pompeu Fabra, 1
872 975 000
www.gencat.cat/preinscripcio