Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Ràdio municipal | Oficina de Comunicació

Ràdio municipal

Girona FM 92.7

L’Ajuntament de Girona és titular de la freqüència modulada de ràdio 92.7 MHz. L’emissora de ràdio municipal és un servei públic de titularitat municipal destinat a la promoció de la radiodifusió al municipi.

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en la sessió del 17 de setembre del 2018, va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona i el Reglament d’organització i funcionament de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona. 

Pla de programació de l'emissora de ràdio municipal 2019-2020

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de novembre de 2018, acordà l’aprovació inicial del Pla de programació de l’emissora pública de ràdio municipal de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2019-2020.

Ràdio municipal | Oficina de Comunicació

Girona FM 92.7

Adreça:
Carrer de Balmes, 15
17002 Girona

Telèfon:
872 208 018

A/e:
info@gironafm.cat

Web:
www.girona.cat/gironafm