Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Compromís de Puntualitat de Girona | Oficina de Comunicació

Compromís de Puntualitat de Girona

El segell Compromís de Puntualitat de Girona és una bona pràctica municipal que posa èmfasi en la necessitat de racionalitzar i optimitzar el temps en la línia que promou l’entitat Ara és l’Hora – Iniciativa per a la Reforma Horària. L'Ajuntament de Girona, l'entitat Ara és l'Hora - Iniciativa per a la Reforma Horària i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya van engegar fa uns mesos una col·laboració pionera per promoure l'excel·lència en la gestió i els usos del temps que va culminar en la creació del segell.