Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

El comerç gironí en xifres | Comerç

El comerç gironí en xifres

Tipus d'activitats comercials a la ciutat de Girona. Dades de l'Observatori www.girona.cat/observatori

Per tal d'aprofitar totes les oportunitats que ens ofereix el sector comerç: com a font d'ocupació, com instrument per crear negoci i riquesa i com element integrador i cohesionador social, s'han realitzat una sèrie d'estudis vinculats en el món del comerç i el tercer sector per tal de donar resposta a les inquietuds sobre la seva realitat i necessitats a la nostra ciutat.

La necessitat i importància de la participació dels agents econòmics i representants empresarials en projectes que busquen impactes positius transversals, és fonamental pel desenvolupament del nostre sector. En aquest apartat podeu accedir a diversos estudis on es plasmen les inquietuds dels empresaris, el comportament de la població respecte el consum, l'oferta comercial de Girona, la millora de l'accessibilitat i la creació d'ocupació entre d'altres.