Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona 2019 | Comerç

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

Convocatòria 2019 TANCADA
Termini de justificació: 18 de juny de 2020

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat, en el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 6 de gener de 2020.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits que s’assenyalen a les bases. Cal que les associacions estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l'Ajuntament.

Actuacions subvencionables

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d’àmbit de l’associació de comerciants o de la ciutat en general durant l’any 2019. 

Justificació

El termini per presentar les justificacions de la subvenció de 2019 finalitza el dia 18 de juny de 2020 (inclòs), d'acord amb el Real Decret 537/2020, de 22 de maig, que s'aixeca la suspensió dels terminis administratius que van quedar suspesos per la declaració de l'estat d'alarma el dia 14 de març.