Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Mercat de marxants | Comerç

Mercats de marxants

 

Mesures per mantenir la distància social al mercat de marxants | Coronavirus

 

FAQ Mercats de Marxants | Coronavirus

FAQ. Preguntes freqüents sobre el Mercat de la Devesa

Estan oberts els mercats de marxants de Girona?

Sí. El Mercat de les Ribes del Ter situat al Parc de la Devesa presta servei els dimarts i els dissabtes de 9 a 13.30 hores i el Mercat de marxants de Can Gibert del Pla els dijous en el mateix horari.
Els mercats de marxants tenen la funció de mantenir el subministrament de productes frescos, sempre que es garanteixin les mesures de distanciament social i es compleixin les mesures previstes.

Quines mesures de seguretat ha pres l’Ajuntament donada la situació actual?

S’ha realitzat el muntatge de les parades en una sola fila amb una separació de tres metres entre elles. A més s’ha senyalitzat amb tanques, cintes i rètols un vial d’entrada i de sortida per a cada parada. Per altra banda, també es controla el número de consumidors que accedeixen al mercat.

Com es realitza el control de l’aforament al mercat?

L’Ajuntament ha contractat un servei de seguretat que realitza aquesta funció. 

Quines mesures han adoptat les persones treballadores de les parades?

Els paradistes utilitzen mascaretes i guants i, a més, s’han extremat les mesures d’higiene de mans. 

Quines mesures de seguretat he de prendre com a consumidor?  

S’hauran d’utilitzar guants d’un sol ús quan siguin facilitats a les parades del Mercat.  En cas contrari, el consumidor no podrà tocar els productes, aquests li seran servits i facilitats pel paradista. 
Si es posa a la seva disposició, s’haurà d’utilitzar el gel hidroalcohòlic. 
A més, s’ha de mantenir la distància de seguretat entre persones de dos metres. 

Com a client, he de portar mascareta?

Sí, l’ús de mascareta a la via pública és obligatori des del 21 de maig per a majors de 6 anys, tant a espais a l’aire lliure o dins de qualsevol espai tancat que sigui d’ús públic o obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància mínima de 2 metres entre persones.
Queden exceptuades d’aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar amb l’ús de la mascareta, persones en que el seu ús estigui contraindicat per motius de salut degudament justificats o persones que presentin alteracions de conducta per la seva situació de discapacitat o dependència que facin inviable la seva utilització.

Hi ha la possibilitat de pagament amb targeta?

Aproximadament a la meitat de les parades del mercat que en aquest moment estan obertes, es pot pagar amb targeta. 

Veure totes les respostes