Header: Comerç

Comerç

FAQ mesures per frenar Covid-19 a Girona sobre comerç | Coronavirus

FAQ. Preguntes freqüents de comerç

Última actualització: 09-04-2021

Els comerços de la ciutat de Girona poden obrir amb normalitat?

Es permet l’obertura dels establiments al 30% de l’aforament i els locals de més de 800 m2 han de limitar la superfície de venda a 800 m2. Aquestes restriccions no afecten el comerç essencial* (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, llibreries i concessionaris d’automòbils).

A quina hora han de tancar els comerços i serveis?

Poden obrir fins a les 21 hores. L’hora de tancament del comerç d'alimentació i altres productes essencials és fins a les 22.00 hores com a màxim.

Els caps de setmana poden obrir els comerços?

Sí, està permesa l’obertura dels establiments durant el cap de setmana.

Poden obrir els centres comercials?

Sí, amb les condicions següents: un 30% de l’aforament; control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments; es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans; i s’ha de garantir en tot moment una bona ventilació. Tanmateix, es mantenen tancats els locals i establiments de restauració de dins els centres comercials. 

Es permet la compra i venda en línia?

Sí, es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local i amb repartiment a domicili. La ciutadania pot utilitzar el sistema de paqueteria intel·ligent Smart Point Girona. 

És segur anar a comprar al Mercat del Lleó?

Sí, s’ha recuperat el control d’accés per limitar l’aforament màxim permès dins l’equipament.

Els mercats de marxants de la Devesa i de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla funcionen com sempre?

S’han intensificat els controls per garantir el compliment de les distàncies de seguretat i mesures d’higiene que ja estaven actualment en vigor. El mercat del pont de Pedra també compta amb mesures addicionals. 

Poden obrir els salons de jocs, casinos i sales de bingo?

Sí, es permet l’obertura al públic de salons de jocs, casinos i sales de bingo amb les condicions següents: limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat, un màxim de 100 persones, sense serveis complementaris de bar i de restauració, ventilació, disposició dels clients en grups de màxim 6 persones i 2 metres entre grups i control de flux en els accessos i les zones de mobilitat que evitin aglomeracions. Es permet un màxim de 250 persones si no se supera el límit de l'aforament del 30% i si es compleixen les condicions reforçades de ventilació i qualitat de l'aire.

Veure totes les respostes

FAQ comercials | Comerç

Quines hores poden obrir els comerços?

Els horaris d'obertura dels comerços estan regulats per la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar la guia pràctica dels horaris comercials al web de la Generalitat i la normativa comercial que regula els horaris.

Com es dóna d'alta una associació de comerciants?

Les associacions de comerciants es constitueixen al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. També podeu trobar totes les instruccions molt ben explicades al web de Xarxanet, un web de recursos per a les entitats.

Com es registra una associació de comerciants al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Girona?

Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Girona i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure's aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.
Per a més informació: www.girona.cat/transparencia/cat/registreentitats.php

Com es pot obrir un establiment comercial a Girona?

Es consideren establiments comercials els locals, les construccions, les instal·lacions o els espais coberts o sense cobrir en què es desenvolupen activitats comercials. Per posar en marxa un nou comerç cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d'activitat comercial. En aquest enllaç hi trobareu els pasos que cal seguir per obrir un establiment comercial.

Un dels primers passos que ha de fer el titular o el promotor de l'establiment és adreçar-se a l'ajuntament del municipi on pretengui ubicar l'establiment i, abans d'iniciar-hi cap activitat empresarial, ho ha de comunicar d'acord amb els procediments establerts en les ordenances municipals de cada ajuntament. 

Quins són els festius de l'any en què els establiments comercials podran romande oberts a la ciutat de Girona l'any 2021?

A Girona els comerços poden obrir els festius 3 de gener, 9 de maig, 4 de juliol, 12 d'octubre, 1 i 28 de novembre i 6, 8, 12 i 19 de desembre del 2021.
Més informació

Quines són les festes locals de Girona de l'any 2021?

Dilluns 26 de juliol
Divendres 29 d'octubre (Sant Narcís) 

Veure totes les respostes