Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Estimació de recursos

P.M.U.-13 Carrer Barcelona

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2001/1092/G/0007

Estimació Conseller (20/09/04)


Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 4231 de 04/10/04