Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA Baldiri Reixach-Torroella

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003001497

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-079

Aprovat definitivament pel Ple (03/02/04)


Publicació definitiva en el BOP núm. 32 de 17/02/04

Derogat pel Jutjat Contenciós-administratiu núm.2 de Girona, sentència 277/05

Documentació

No hi ha documentació addicional.