Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Gestió urbanística - Projectes de reparcel·lació

Projecte de reparcel·lació de la UA Pont de la Barca

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2003004671

Número d'expedient d'Urbanisme: 8-083

Aprovat inicialment pel Ple (04/11/03)

Aprovat definitivament pel Ple (03/02/04)


Derogat pel Jutjat Contenciós-administratiu núm.1 de Girona, sentència 271/06

Documentació

No hi ha documentació addicional.