Header: Urbanisme

Urbanisme

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Altre planejament - Planejament

Pla Director de l'Aeroport de Girona

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2008009428

Número d'expedient d'Urbanisme: 21-3

Aprovat definitivament per Ordre Ministerial FOM/2614/2006 (09/08/06)


Acord aprovació definitiva en el BOE núm. 189 de 09/08/2006

Situació i àmbit

Documentació

No hi ha documentació addicional.