Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Gestió urbanística - Projectes de conservació

Junta de Conservació del PMU36 Can Turon

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2018048433

Número d'expedient d'Urbanisme: 16-449

Aprovat inicialment els Estatuts per la Junta de Govern Local (03/05/19)


Del 16 de maig al 17 de juny de 2019

Acord aprovació inicial en el BOP núm. 94 (16/05/19)

Acord aprovació inicial a la premsa local

Documentació

DOCUMENTACIÓ ESCRITA

Estatuts