Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Derogat

Planejament derivat - Plans de millora urbana (PMU)

S'han trobat 2 expedients. Cliqueu sobre els títols per obtenir més informació.