Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Subvencions per finançar activitats de les associacions d'hostaleria i restauració de Girona 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions destinades a finançar activitats realitzades per les entitats representatives en l’àmbit d’hostaleria i restauració que tinguin com a objecte el foment del sector, la dinamització i l’enfortiment de l’activitat turística, així com la promoció de la gastronomia local de qualitat, basada en cuina tradicional i d’avantguarda, de la ciutat de Girona.

Termini de justificació: 31 de març de 2021

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant el model normalitzat 1412 “Comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts” de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Tràmit de justificació

Tornar